Гузєєва Валентина Володимирівна
  • доцент, в.о. професора
  • кандидат мистецтвознавства

Біографія:

Гузєєва Валентина Володимирівна отримала вищу освіту в Одеській державній консерваторії імені А. В. Нежданової, де навчалася на музикознавчому відділі в класі доктора мистецтвознавства, професора О. М. Маркової. З 1982 року працює на кафедрі історії музики і музичної етнографії. Закінчила аспірантуру ІМФЕ імені М.Т. Рильського НАН України. Під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора, академіка А. К. Терещенко захистила кандидатську дисертацію на тему «Вокальна симфонія. Класична модель та різновиди жанру» у вченій раді Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України В. В. Гузєєвої було присвоєно вчене звання доцента. В 2003 році вона була призначена також на посаду завідувачки редакційно-видавничого відділу наукової частини. 10 років є редактором журналу «Музыкальный вестник» ОНМА імені А. В. Нежданової, який на сьогодні є одним з провідних вузовських видань у музикознавчих, культурологічних, музично-виконавських колах України. Зараз працює на посаді професора кафедри історії музики та музичної етнографії в ОНМА ім. А. В. Нежданової.