Одеська національна музична академія :: Кафедра народних інструментів :: Черноіваненко Алла Дмитрівна
Черноіваненко Алла Дмитрівна
  • доцент, в.о. професора
  • кандидат мистецтвознавства
  • вчений секретар спеціалізованої вченої ради

 

 

Біографія:

Черноіваненко Алла Дмитрівна закінчила Одеське державне музичне училище імені К. Ф. Данькевича у 1982 році (клас баяна Т.С. Стряпко) та Одеську­ державну консерваторію імені А. В. Нежданової у 1987році (клас баяна професора В. П. Власова, клас диригування доцента В. П. Базилевич).

З 1987 року працює на кафедрі народних інструментів Одеської­ державної консерваторії імені А.В. Нежданової (нині – Одеська­ державна музична академія імені А. В. Нежданової). З 2002 року – кандидат мистецтвознавства, з 2002 року доцент.

Педагогічна та наукова діяльність А. Д. Черноіваненко висвітлена у довідниках: «Історія виконавства на народних інструментах» М.А. Давидова (Київ, 2005), «Одеська академічна школа народно-інструментального мистецтва» В.М. Євдокимов (Одеса, 1999).