Одеська національна музична академія :: Кафедра філософії та гуманітарних наук :: Голубович Інна Володимирівна
Голубович Інна Володимирівна
  • доктор філософських наук
  • професор
  • член редколегії наукових видань «ДОКСА» (ОДМА – ОНУ), Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія: «Філософія», Вісник Міжнародного гуманітарного університету 

Біографія:

Голубович Інна Володимирівна народилась 10 вересня 1966 року в м. Чимкент (Казахстан). В 1989 році закінчила історичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова. Продовжила навчання в аспірантурі на кафедрі філософії та у 1997 році захистила кандидатську дисертацію. Деякий час працювала на посаді доцента кафедри філософії Одеського державного медичного університету. 2009 року, після закінчення докторантури, успішно захистила докторську дисертацію на тему «Біографія як соціокультурний феномен (філософсько-методологічний аналіз)» і отримала науковий ступінь доктора філософських наук. З того ж часу працює на посаді професора кафедри філософії і гуманітарних наук Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової. Голубович І. В. громадські активна людина, вона є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, бере участь у діяльності громадських філософських товариств, виступає з науковими доповідями перед колегами і з публічними лекціями і бесідами перед широкою аудиторією, в тому числі на телебаченні.