Кафедра філософії та гуманітарних наук

Одеська національна музична академія :: Кафедра філософії та гуманітарних наук ::
 • доктор історичних наук
 • професор
 • завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук
 • член Вченої ради
 • член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій
 • член редколегії наукових видань «Музичне мистецтво і культура» (ОДМА), «Науковий вісник» (ОДЕУ)
Одеська національна музична академія :: Кафедра філософії та гуманітарних наук ::
 • кандидат філософських наук
 • професор
 • голова редакційної колегії видання «Праці семінару з герменевтики (Герменеус)»; т-во «Одеська гуманітарна традиція»
 • один з організаторів і керівник міжвузівського філософсько-культурологічного семінару науково-просвітницького товариства «Одеська гуманітарна традиція»
Одеська національна музична академія :: Кафедра філософії та гуманітарних наук ::
 • доктор філософських наук
 • професор
 • член редколегії наукових видань «ДОКСА» (ОДМА – ОНУ), Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія: «Філософія», Вісник Міжнародного гуманітарного університету 
Одеська національна музична академія :: Кафедра філософії та гуманітарних наук ::
 • кандидат філософських наук
 • доцент
 • голова Правління наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція», головний редактор видання «Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології» (ОНУ)
Одеська національна музична академія :: Кафедра філософії та гуманітарних наук ::
 • старший викладач 
Одеська національна музична академія :: Кафедра філософії та гуманітарних наук ::
 • кандидат історичних наук
 • доцент