Склад Вченої ради

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, вчена ступінь, вчене або почесне звання

СОКОЛ

Олександр Вікторович

ректор, професор, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент АМУ, академік АНВШ України, заслужений діяч мистецтв України, завідуючий кафедрою теорії музики та композиції

ОГАНЕЗОВА-ГРИГОРЕНКО

Ольга Вадимівна

секретар Вченої ради, професор кафедри сольного співу, кандидат педагогічних наук, народна артистка України

ОЛІЙНИК

Олександр Леонідович

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доцент, в.о. професора кафедри народних інструментів, заслужений артист України

РАКУЛ Юрій

Карпович

проректор з науково-педагогічної та творчої роботи, професор кафедри спеціалізованого фортепіано, заслужений діяч мистецтв України

САМОЙЛЕНКО

Олександра Іванівна

проректор з наукової роботи, завідуюча кафедрою історії музики та музичної етнографії, професор, доктор мистецтвознавства

СЕРГІЄВА

Оксана Володимирівна

проректор із науково-педагогічної діяльності та розвитку академії, доцент кафедри теорії музики та композиції, кандидат мистецтвознавства

СЛАВА

Олександр Павлович

проректор з адміністративно-господарчої роботи, ст. викладач курсу ЦО

АНДРІЯНОВА

Оксана Вікторівна

декан факультету вищої кваліфікації, доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано, доцент кафедри камерного ансамблю, провідний концертмейстер кафедри струнних інструментів, кандидат мистецтвознавства

БУРКАЦЬКИЙ

Зіновій Павлович

декан оркестрового факультету, завідуючий кафедрою оркестрових духових та ударних інструментів, доцент, в.о. професора, кандидат мистецтвознавства

ГОЙХМАН

Людмила Наумівна

декан заочного відділення, доцент, в.о. професора кафедри теорії музики та композиції

МУЛЯР

Павло Михайлович

декан фортепіанно-теоретичного факультету, завідуючий кафедрою спеціального фортепіано, доцент, в.о. професора, кандидат мистецтвознавства

СТАХОВСЬКА

Олена Володимирівна

декан вокально-хорового факультету, професор кафедри сольного співу, народная артистка України

ЄРГІЄВ

Іван Дмитрович

завідуючий кафедрою народних інструментів, професор, доктор мистецтвознавства, народний артист України

ЛІСОВСЬКА

Ірина Леонідівна

завідуюча кафедрою загального та спеціалізованого фортепіано, професор, кандидат мистецтвознавства

ЛІСОВСЬКА

Раїса Костянтинівна

завідуюча кафедрою іноземних мов, в.о. доцента

МАРКОВА

Олена Миколаївна

завідуюча кафедрою теоретичної та прикладної культурології, професор, доктор мистецтвознавства

МАЦОЯН

Сергій Галустович

завідувач кафедри оркестрових струнних інструментів та оперно-симфонічного диригування, професор, кандидат педагогічних наук, заслужений діяч мистецтв Вірменії

МОГИЛЕВСЬКА

Ірина Михайлівна

завідуюча кафедрою концертмейстерства, доцент, в.о. професора, кандидат педагогічних наук

ПОВЗУН

Людмила Іванівна

завідуюча кафедрою камерного ансамблю, доцент, кандидат мистецтвознавства

ПОЛІВАНОВА

Галина Анатоліївна

завідуюча кафедрою сольного співу, професор, академік, народна артистка України

СЕМЕНОВА

Аліна Василівна

завідуюча кафедрою оперної підготовки, доцент кафедри сольного співу, заслужена артистка України

СЕРЕБРІ

Алла (Алісія) Петрівна

завідуюча кафедрою хорового диригування, професор, заслужений діяч мистецтв України

ВЛАСОВ

Віктор Петрович

професор кафедри народних інструментів, заслужений діяч мистецтв України

ДЖАМАГОРЦЯН

Аліса Варткесовна

професор кафедри сольного співу, заслужена артистка України

КАРДАШЕВ

Анатолій Олександрович

професор кафедри спеціального фортепіано, заслужений діяч мистецтв України

ЛІОЗНОВ

Григорій Семенович

професор кафедри хорового диригування, заслужений працівник культури України

МІРОШНИЧЕНКО

Світлана Володимирівна

голова профкому, професор кафедри теорії музики та композиції, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України

НАГОРНА

Галина Олексіївна

професор кафедри теорії музики та композиції, академік, доктор педагогічних наук

РОЗЕНБЕРГ

Римма Марківна

доцент, приват-професор кафедри історії музики та музичної етнографії, кандидат мистецтвознавства

СТЬОПІН

Анатолій Опанасович

в. о. завідуючого кафедрою філософії та гуманітарних наук, професор, доктор історичних наук

СУХОМЛІНОВ

Ігор Іванович

професор кафедри спеціального фортепіано, кандидат мистецтвознавства

ШЕВЧЕНКО

Тетяна Іванівна

професор кафедри спеціального фортепіано, кандидат педагогічних наук

ЗАВГОРОДНЯ

Галина Федорівна

 доцент, професор кафедри теорії музики та композиції

БАЧИНСЬКА

Світлана Петрівна

зав. бібліотекою

ПЛЕТНЬОВСЬКА

Лариса Миколаївна

головний бухгалтер

КУЧЕРЕНКО Олександра магістрантка, голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів

СТОЯНОВА Ганна

аспірантка, лаборант лабораторії історії музики

ТЕМЧЕНКО Христина

студентка вокально-хорового факультету

ФІЛОНЕНКО Ірина

асистент-стажист кафедри хорового диригування

ЦЕМА Станіслав

студент вокально-хорового факультету, голова студентського самоврядування