Про склад та підготовку наукових кадрів в ОНМА імені А.В.Нежданової у 2016 р.

Про склад та підготовку наукових кадрів в ОНМА імені А.В.Нежданової у 2016 р.
pro_sklad_ta_pidgotovku_naukovuh_kadriv_2016.pdf (280,13 Kb).