Міжнародний музикознавчий семінар

Семінар представляє програму короткострокового підвищення квалі- фікації (стажування) методом лекційних занять (теоретичних майстер- класів), семінарів-практик, «круглих столів»; передбачає комплексне вивчення сучасних та актуальних проблем музикознавства в галузі освіти, науки, педагогіки; підвищення рівня гуманітарної культури тощо. Навчальний зміст семінару та форми його проведення спрямовані на розвиток та вдосконален- ня особистісних професійних компетентностей (дослідницьких, творчих, організаторських, освітньо-комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної діяльності в галузі музичної освіти та науки.

Термін стажування за обсягом годин навчальної програми становить 72 академічні години (один національний кредит або два кредити ЕСТS) з розподілом загального обсягу годин на аудиторні і самостійну навчальну роботу (48 самостійних, 24 аудиторних годин навчання) у період з 11 (день початку семінару) по 18 (день завершення семінару) червня.

Цільова аудиторія – викладачі вищих навчальних закладів мистецтва і культури.

Мова семінару – українська, російська, німецька, англійська.

Базою проведення є кафедра історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової.

Для участі у роботі Семінару потрібно надіслати заявку на адресу onma_conf@ukr.net (з приміткою у темі листа «Міжнародний музикознавчий семінар») за такою формою (українською та англійською мовами):
– прізвище, ім’я та по батькові;
– місце праці (назва освітнього закладу, факультету, кафедри);
– посада, науковий ступінь та вчене (почесне) звання.

Після реєстрації учаснику надсилаються матеріали для опрацювання, подальшого обговорення та представлення у формі самостійної аналітичної розробки.

Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності» (програма)
musikoznavche_slovo_2018_program.pdf (299,88 Kb).