Дисертаційна рада

Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій 

Голова ради:

Доктор мистецтвознавства, професор, академік АНВШ України, член-кореспондент Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, ректор Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової, завідуючий кафедрою теорії музики та композиції Сокол Олександр Вікторович

Вчений секретар:

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової Черноіваненко Алла Дмитрівна

Інформаційна довідка:

Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій кандидата наук в Одеській національній музичній академії  імені А.В.Нежданової створена в 2002 році (Наказ ВАК України від 10.04.2002 року № 2 – 11/4. Наказами ВАК України від 10.04.2002 № 2-11/4 на період до 13 квітня 2004 року, від 14 квітня 2004 року № 5-11/4 на період до 14 квітня 2007 року, від 12 квітня 2007 року № 26-06/4 на період з 15 квітня до 15 квітня 2010 року, від 26 травня 2010 року № 35-06/4 на період з 27 травня до 27 травня 2013 року спеціалізованій вченій раді надано право проводити захист дисертацій зі спеціальності 17.00.03 – Музичне мистецтво.

До складу спеціалізованої вченої ради входять провідні музикознавці Одеси та України.

Склад:

Склад спеціалізованої вченої ради К 41.857.01
в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової
зі спеціальності 17.00.03 – Музичне мистецтво

 • Сокол Олександр Вікторович – голова ради – доктор мистецтвознавства, член-кореспондент АМУ;
 • Самойленко Олександра Іванівна – заступник голови ради – доктор мистецтвознавства;
 • Черноіваненко Алла Дмитрівна – вчений секретар – кандидат мистецтвознавства;
 • Бутенко Леонід Михайлович, кандидат мистецтвознавства;
 • Давидов Микола Андрійович, доктор мистецтвознавства;
 • Єргієв Іван Дмитрович, доктор мистецтвознавства;
 • Завгородня Галина Федорівна, кандидат мистецтвознавства;
 • Кияновська Любов Олександрівна, доктор мистецтвознавства;
 • Маркова Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства;
 • Мірошниченко Світлана Володимирівна, кандидат мистецтвознавства;
 • Нагорна Галина Олексіївна, доктор педагогічних наук;
 • Осадча Світлана Вікторівна - доктор мистецтвознавства;
 • Повзун Людмила Іванівна - кандидат мистецтвознавства;
 • Стьопін Анатолій Опанасович, доктор історичних наук;
 • Чеботаренко Ольга Валеріївна - кандидат мистецтвознавства
 • Шип Сергій Васильович, доктор мистецтвознавства.

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Контакти:

Тел.: 048-726-97-47

Е-mail: odma_n@list.ru