Композиторська школа та світовий музичний процес

3 – 4 грудня 2012 року
відбудеться Всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція

КОМПОЗИТОРСЬКА ШКОЛА ТА СВІТОВИЙ МУЗИЧНИЙ ПРОЦЕС:

до 100-річчя Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової та 75-ти річчя Одеської організації національної спілки композиторів України

Головні тематичні напрямки:

• стильові засади сучасної композиторської творчості;
• музикознавча інтерпретація як інструмент наукової гуманітаристики;
• культуротворчі можливості музичного виконавства;
• нові аспекти культурологічного дискурсу.

Регламент доповіді – 12 хвилин (разом з ілюстрацією).
Робочі мови: українська, російська.

Заявки на участь приймаються до 15 листопада 2012 р.
ауд. 210 
та на електрону адресу odma_n@list.ru 

У заявці необхідно вказати:

 • тему доповіді;
 • відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, курс, відділ та назва навчального закладу  студента/аспиранта, прізвище ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника);
 • коротку автобіографію учасника конференції;
 • необхідність аудіо та відео підтримки;
 • Заявки подаються українською мовою та в електронному вигляді.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Сокол О. В. – голова організаційного комітету, ректор ОНМА імені А. В. Нежданової, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Академії мистецтв України, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри теорії музики та композиції.
 • Самойленко О. І. – проректор з наукової роботи ОНМА імені А. В. Нежданової, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії.
 • Розенберг Р. М. – кандидат мистецтвознавства, професор кафедри історії музики та музичної етнографії ОНМА імені А. В. Нежданової.
 • Маркова О. М. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної культурології ОНМА імені А. В. Нежданової.
 • Мірошниченко С. В. – кандидат мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики та композиції ОНМА імені А. В. Нежданової.
 • Щербакова О. К. – доцент кафедри камерного ансамблю ОНМА імені А. В. Нежданової.
 • Майденберг-Тодорова К. – асистент-стажист 3 курсу кафедри теорії музики та композиції ОНМА імені. А. В. Нежданової.
 • Стрильчук О. – магістрантка фортепіанно-теоретичного факультету ОНМА імені А. В. Нежданової, музикознавчий відділ.
 • Стоянова А. – студентка 4 курсу фортепіанно-теоретичного факультету ОНМА імені А. В. Нежданової, музикознавчий відділ.
 • Ібрагімова З. – студентка 3 курсу фортепіанно-теоретичного факультету ОНМА імені А. В. Нежданової, музикознавчий відділ.
Всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція: Композиторська школа та світовий музичний процес
konf-2012-kompozitorska_shkola.pdf (367,91 Kb).