Міністерство культури, молоді та спорту України
 
Міністерство освіти і науки України
 
 
Сервіс перевірки текстів на ознаки плагіату UNICHECK

Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність

Шановні колеги!

19–20 квітня 2018 року на базі Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової планується проведення Міжнародної науково-творчої конференції «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність».
До участі у конференції запрошуються викладачі, аспіранти та здобувачі вищих навчальних закладів, співробітники науково-дослідних інститутів мистецтва і культури.


Головні тематичні напрямки конференції:

- музикознавча освіта у контексті сучасної глобалізованої світової культури; 
- проблеми стильової інтеграції в інтердисциплінарному полі сучасної гуманітарної науки;
- музичний твір як предмет музикознавчої та виконавської інтерпретації.

 

Регламент доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин, на секційному засіданні – 12 хвилин (разом з ілюстрацією).
Робочі мови: українська, російська, польська, англійська.
Заявки на участь у конференції приймаються до 09 квітня 2018 року.

Заявка має містити:
- тему доповіді;
- прізвище, ім’я та по батькові, звання та посада доповідача;
- назва кафедри, відділу, факультету навчального закладу, у якому працює доповідач.

Заявки надсилаються українською мовою на електронну адресу odma_n@ukr.net
В темі листа вказати «Трансформація».

Проїзд та проживання за рахунок учасників конференції.

Уся інформація стосовно конференції розміщується на сайтах
http://odma.edu.ua та http://musikology.com.ua
Контактний телефон (048) 726-97-47.

Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (офіційний лист)
transformation_2018_of_list.pdf (1,72 Mb).
Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (програма)
transformation_2018_program_.pdf (1,51 Mb).