Міністерство культури, молоді та спорту України
 
Міністерство освіти і науки України
 
 
Сервіс перевірки текстів на ознаки плагіату UNICHECK

Музичне мистецтво і культура: Захід – Схід. До 105-річчя Одеської консерваторії

Шановні колеги!
30 листопада – 02 грудня 2018 року

в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової планується проведення Міжнародної науково-творчої конференції «Музичне мистецтво і культура: Захід – Схід. До 105-річчя Одеської консерваторії».

До участі у конференції запрошуються викладачі,докторанти, аспіранти та здобувачі вищих навчальних закладів, співробітники науково-дослідних інститутів мистецтва і культури.

Головні тематичні напрямки:
- теорія, історія, естетика і культурологія музики в сучасному науковому осмисленні;
- наукова спадщина І. А. Котляревського та представників його музикознавчої школи;
- проблеми історії та теорії української музичної культури в сучасній гуманітарній науці.

В програмі конференції заплановані майстер-класи професора В. В. Медушевського (Москва) і професора О. Г. Рощенко (Харків). 


Регламент доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин, на секційному засіданні – 12 хвилин (разом з ілюстрацією).
Робочі мови: українська, російська, польська, англійська.

Заявка має містити:
- тему доповіді;
- прізвище, ім’я та по батькові, вчена ступінь, звання та посада доповідача;
- назва кафедри, відділу, факультету навчального закладу, у якому працює (навчається) доповідач.

Заявка подається українською мовою, повинна бути забезпечена виступом на конференції або надісланими матеріалами з стендовою доповіддю.

Заявки на участь у конференції та тексти стендових доповідей приймаються до 25 листопада 2018 року включно.

Заявки направляються на одну з таких електронних адрес: odma_n@ukr.net, tat_kap@i.ua, olga@noc.od.ua

В темі листа просимо вказати «Конференція Схід-Захід».

Проїзд та проживання за рахунок учасників конференції.

Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво і культура: Захід – Схід. До 105-річчя Одеської консерваторії» (офіційний лист)
east_vest__2018__letter.pdf (536,34 Kb).
Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід. До 105-річчя Одеської консерваторії» (програма)
east_vest__2018__program_.pdf (671,91 Kb).