Міністерство освіти і науки України
 
 
Міністерство культури, молоді та спорту України
 
Сервіс перевірки текстів на ознаки плагіату UNICHECK
 
Вступна кампанія 2020

Трансформаційні процеси в освіті і культурі

Міністерство культури України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
Варшавський музичний університет Фридерика Шопена
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
Інститут культурології НАМУ
Український центр культурних досліджень МКУ
Київська дитяча Академія мистецтв

ПРОГРАМА

Міжнародної науково-творчої конференції
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ І КУЛЬТУРІ

24 - 25 квітня 2013р.
м. Київ
Одеса - Київ - Варшава

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Чернець Василь Гнатович - ректор Національної академії керівних кадрів  культури і мистецтв, доктор філософії, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії наук вищої освіти України, член Національної спілки журналістів України (голова)

Бойко В’ячеслав Іванович - перший проректор з науково-педагогічної роботи НАКККіМ, кандидат філософських наук, доцент

Шинкарук Василь Дмитрович - проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків НАКККіМ, доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України (заступник голови)

Kobierzycki Tadeusz  - kierownik Katedry Nauk Humanistycznych na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury і Teorii Muzyki UMFC (Polska), dr. hab., prof.

Skoczynski  Stanislaw - profesor UMFC (Polska)

Podobas Irena - pracownik Biura Promocji і Wspolpracy Zagranicznej UMFC (Polska), dr.

Рощенко Олена Георгіївна - завідувач кафедри історії і теорії світової та української культури ХНУМ імені І.П. Котлярев­ського, доктор мистецтвознавства, професор

Кузнецова Інна Володимирівна - вчений секретар НАКККіМ, кандидат філософ­ських наук, доктор філософії (Ph.D.), с. н. с., до­цент, Відмінник освіти України, заст. голови Київської МО НВМС

Шевченко Ірина Олександрівна - директор ІПО НАКККіМ, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії, історії культури і музикознавства НАКККіМ, заслуже­ний працівник культури України, голова ВГО "Українська бібліотечна асоціація" (УБА)

Шульгіна Валерія Дмитрівна - завідувач кафедри теорії, історії культури і музикознавства НАКККіМ, доктор мистецтвознавства, професор, член НСКУ

Маркова Олена Миколаївна - завідувач кафедри теоретичної та прикладної культурології ОНМА імені А.В. Нежданової, доктор мистецтвознавства, професор, член НСКУ

Волков Сергій Михайлович - вчений секретар Інституту культурології НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор

Садовенко Світлана Миколаївна - заступник директора з науково-технічної роботи УЦКД, кандидат педагогічних наук, доктор філо­софії (Ph.D.), с.н.с., доцент, доцент кафедри теорії, історії культури і музикознавства НАКККіМ, член НВМС

Редя Валентина Яківна - доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії, історії культури і музикознавства НАКККіМ, член НСКУ

Ржевська Майя Юріївна - доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії, історії культури і музикознавства НАКККіМ

Зосім Ольга Леонідівна - заступник директора ІПО, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри теорії, історії культури і музикознавства НАКККіМ, член НВМС

Афоніна Олена Сталівна - кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії, історії культури і музикознавства НАКККіМ, член НВМС

Ліфінцева Галина Олексіївна - доцент кафедри теорії, історії культури і музико­знавства НАКККіМ, член НВМС

Іванова Наталія Миколаївна - завідувач відділу аспірантури-докторантури НАКККіМ

Супруненко Світлана Іванівна - завідувач навчальної лабораторії методичної підготовки наукових видань та ведення протоколів Вченої ради НАКККіМ

Жуковська Тетяна Іванівна - завідувач навчальної лабораторії кафедри теорії, історії культури і музикознавства НАКККіМ

Програма міжнародної науково-творчої конференції: Трансформаційні процеси в освіті і культурі
conf_transformatsia_varshava_2013.pdf (5,17 Mb).