Міністерство освіти і науки України
 
 
Міністерство культури, молоді та спорту України
 
Сервіс перевірки текстів на ознаки плагіату UNICHECK
 
Вступна кампанія 2020

Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність

Міністерство культури України
Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової
Одеська організація Національної спілки композиторів України


Міжнародна науково-творча конференція
Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність


2-3 травня
м. Київ - 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Чернець Василь Гнатович - ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор філософії, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії наук вищої освіти України, член Національної спілки журналістів України (голова)

Бойко В'ячеслав Іванович - перший проректор з науково-педагогічної роботи НАКККІМ, кандидат філософських наук

Кузнецова Інна Володимирівна - в.о. проректора з наукової роботи НАКККІМ, вчений секретар НАКККІМ, кандидат філософських наук, доктор філософії (Ph.D.), старший науковий співробітник, Відмінник освіти України, заст. Голови Київської міської організації Національної Всеукраїнської музичної спілки

Шевченко Ірина Олександрівна - директор Інституту післядипломної освіти НАКККІМ, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри теоретичної, прикладної культурології і музикознавства НАКККІМ, голова ВГО "Українська бібліотечна асоціація" (УБА)

Шульгіна Валерія Дмитрівна - завідувач кафедри теоретичної, прикладної культурології і музикознавства НАКККіМ, член НСКУ, доктор мистецтвознавства, професор

Маркова Олена Миколаївна - завідувач кафедри культурології Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової, доктор мистецтвознавства, професор, член Національної спілки композиторів України

Редя Валентина Яківна  - доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теоретичної, прикладної культурології і музикознавства НАКККІМ, член НСКУ

Ржевська Майя Юріївна - доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теоретичної, прикладної культурології і музикознавства НАКККіМ

Садовенко Світлана Миколаївна - заступник директора з науково-технічної роботи УЦКД, кандидат педагогічних наук, доктор філософії (Ph.D.), старший науковий співробітник, до­цент кафедри теоретичної, прикладної культурології і музикознавства НАКККіМ, член НВМС

Зосім Ольга Леонідівна - кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри теоретичної, прикладної культурології і музикознавства НАКККіМ, член НВМС

Афоніна Олена Сталівна - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теоретичної, прикладної культурології і музикознавства НАКККіМ, член НВМС

Босик Зоя Олександрівна - кандидат культурології, завідувач лабораторії традиційної народної культури імені Василя Скуратівського УЦКД

Горенко Лариса Іванівна - кандидат мистецтвознавства, доктор філософії (Ph.D.), старший науковий співробітник, професор НАКККіМ, с.н.с. відділу культурологічних дослі­джень ННДІУВІ

Ліфінцева Галина Олексіївна - доцент кафедри теоретичної, прикладної культурології і музикознавства НАКККІМ, член НВМС

РОБОЧА ГРУПА

  • Іванова Наталія Миколаївна, завідувач відділу аспірантури-докторантури НАКККіМ
  • Супруненко Світлана Іванівна, завідувач навчальної лабора­торії методичної підготовки наукових видань та ведення протоколів Вченої ради НАКККіМ.
  • Петроченков Сергій Едуардович, завідувач відділу комп’ютерного сервісу та технічних засобів навчання НАКККіМ.
  • Бабченко Дмитро Анатолійович, інженер-програміст відділу комп’ютерного сервісу та технічних засобів навчання НАКККіМ.
  • Іванішак Юрій Васильович, звукорежисер НАКККіМ.

Фотогалерея конференції

Міжнародна науково-творча конференція Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність
conf_transformatsia.pdf (13,6 Mb).