Міністерство культури України
 
Міністерство освіти і науки України
 
 
Сервіс перевірки текстів на ознаки плагіату UNICHECK

Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід

Міністерство культури України
Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової
Одеська організація Національної спілки композиторів України


Міжнародна науково-творча конференція
Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід 


9-10 квітня
Одеса - 2012
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Сокол О. В. - голова організаційного комітету, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Академії мистецтв України, академік Академії наук вищої школи, заслужений діяч мистецтв України, ректор ОДМА імені А. В. Нежданової, завідувач кафедри теорії музики та композиції.

Самойленко О. І. - доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи ОДМА імені А. В. Нежданової, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії.

Маркова О. М. - доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри культурології ОДМА імені А. В. Нежданової.

Мірошниченко С. В. - кандидат мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики та композиції ОДМА імені А. В. Нежданової.

Осадча С. В. - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії ОДМА імені А. В. Нежданової.

Овсяннікова-Трель О. А. - кандидат мистецтвознавства, ст. викладач кафедри культурології ОДМА імені А. В. Нежданової.

Ємельяненко М. С. - здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії, ст. лаборант наукової частини ОДМА імені А. В. Нежданової.

Міжнародна науково-творча конференція Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід
konf_shid-zahid.pdf (6,45 Mb).