Перечень диссертационных работ

 

№п/п

Інвент. номер

Автор роботи

Назва роботи

Науковий керівник

Місце захисту (написання)

Кіль-ть стор.

1

2

3

4

5

6

7

2017

1.

3636

Бай Цюань

Оперна мелодія як художньо – комунікативний та інтонаційно- стилістичний феномен

Самойленко О.І.

Одеса

185 с.

2.

3649

Ван Ченьдо

Фортепианная музыка для детей и о детях в творчестве композиторов Европы и Китая

Маркова Е.Н.

Одесса

237 с.

3.

3650

Ковбасюк А.М.

Український пісенний фольклор у професійному формуванні вокаліста (на прикладі Львівської вокальної школи другої половини ХХ – початку ХХІ століття).

Кияновська Л.О.

Одеса

214 с.

4.

3642

Носуля А. В.

Жанрово-стильові особливості еволюції камерної опери (від ХІХ – до ХХІ ст.)

Осадча С.В.

Одеса

189 с.

5.

3651

Ню Нин

Одночастность как категория теоретического и исторического музыкознания

Мирошниченко С.В.

Одесса

190 с.

6.

3652

Пиж`янова Н.В.

Виконавський хоровий фольклоризм як історичне регіональне явище (на прикладі творчої діяльності П. Демуцького).

Бондар Є.М.

Одеса

200 с.

7.

3643

У Хуйминь

Оперне інтонування як семантичний феномен: вокально- виконавський аспект

 

Самойленко О.І.

Одеса

184 с.

8.

3653

Чжан Кай

Современный оперный театр как художественное явление и категория музыковедческого дискурса

Самойленко А.И.

Одесса

186 с.

9.

3644

Ян Веньян

 

 

 

Категория пианизма в контексте исполнительской типологии фортепианного творчества

Самойленко А.И.

Одесса

191 с.

10.

3658

Лю Кетин

 

Современная фортепианная школа Тайваня в аналогиях к европейскому искусству ХХ столетия

Андросова Д. В.

Одесса

179 с.

11.

3659

Мирзоян Е.А.

Искусство хорового и сольного вокала: генезис и эволюционное взаимодействие

Кулиева А. Я.

Одесса

183 с.

12.

3723

Бардашевська Я.М.

Образно – семантичні засади хорової творчості Віктора Степурка (на матеріалі хорів Acapella)

Серганюк Л.І.

Івано- Фран-

ківськ

224 с.

13.

3724

Година И.В.

Типология сонорного интонирования в стилевой поэтике современных украинских композиторов

Сокол А.В.

Одесса

272 с.

14.

3726

Хорошавина Е.А.

Творческая личность Уроша Дойчиновича в контексте современного гитарного искусства

Осадчая С.В.

Одесса

185 с.

15.

3727

Цзян Маньни

Полисекмия джанра сюиты в творчестве К. дебюсси

Мирошничен-ко С.В.

Одесса

196 с.

2016

1.

3635

Айси

Концертність як стильова парадигма фортепіанної творчості С. Прокоф`єва

Черноіванен

ко А.Д.

Одеса

204 с.

2.

3637

Батанов В.Ю.

Універсалізм композиторської особистості в музичному мистецтві ХХ – початку ХХІ століть

Гузєєва В.В.

Одеса

203 с.

3.

3638

Грицюк О.Я.

Жанровий синтез в камерно – вокальній музиці першої третини ХХ століття (на прикладі творів М. Равеля, П. Гіндеміта, С. Прокоф`єва. Ф. Пуленка)

Тукова І. Г.

Одеса

207 с.

4.

3639

Каравацька Л.І.

Творчість Льва Венедиктова як стильовий феномен в контексті українського оперно – хорового мистецтва

Фадєєва К.В.

Одеса

194 с.

5.

3640

Ковальська І.В.

Сюжетно –тематичні основи та жанрові властивості музичної комедії

Самойленко О.І.

Одеса

201 с.

6.

3641

Нейчева Л.В.

Болгарское музыкальное искусство как национально- стилевая парадигма в культуре ХХ начала ХХІ веков

Маркова Е.Н.

Одесса

260 с.

7.

3645

Кириченко А.Д.

Концепция «мирового театра» в оперном творчестве немецких композиторов второй половины ХХ начала ХХІ столетия

Андросова Д.В.

Одесса

316 с.

8.

3646

Хе Цзяньхуй

Тембр-амплуа баса- баритона в оперном творчестве XVIII-XX столетий

Кулиева А.Я.

Одесса

186 с.

9.

3647

Баланко О.М.

Українська камерно- вокальна музика кінця ХХ – початку ХХІ століття як виконавський феномен

Коханик І.М.

Одеса

246 с.

10.

3648

Полянская Т.П.

Трио-соната как типологический жанровый феномен в западноевропейском музыкальном искусстве XVII-XVIII вв.

Маркова Е.Н.

Одесса

195 с.

2015

1.

3474

Бояренко Т.В.

Інструменталізм арій bel canto в оперній музиці ХVІІІ –ХІХ століть в концертному виконавстві з фортепіано

Кулієва А.Я.

Одеса

168 с.

2.

3479

Сікорська А.В.

Інтелектуальні музичні співтовариства у контексті культури Чернігівщини першої половини ХІХ століття (на прикладі музичної творчості братів Лизогубів)

Мірошні-ченко С.В.

Одеса

196 с.

3.

3480

Хуан Цзечуань

Соната як жанрова форма та сонатність як принцип музичної композиції в світлі діалогічного музикознавчого методу (на матеріалі фортепіанної музики)

Самойленко О. В.

Одеса

187 с.

4.

3481

Чжи Інь

Оперний речитатив як музично – мовний феномен в контексті історичної традиції європейської опери

Олександ-рова Н. Г.

Одеса

186 с.

5.

3482

Цзоу Вей

Композиційні та драматургічні функції тембру тромбона в оркестровій творчості композиторів ХІХ століття: до проблеми тембрової семіології музики

Грібінєнко Ю.О.

Одеса

233 с.

6.

3557

Ван Пен

Тема Дон Жуана как семантическая парадигма европейского музикального искусства (XVIII-XX вв.)

Александ-рова Н.Г.

Одесса

184 с.

7.

3558

Лу Гелин

Фотепианный стиль С.В. Рахманинова как предмет исполнительского понимания: к проблеме музыкального мышления

Самойленко А. И.

Одесса

192 с.

8.

3559

Пан Тинтин

Жанр сонаты для флейты и фортепиано и композиторская поэтика ХХ века

Дзисюк В.Е.

Одесса

170 с.

9.

3460

Хиль Е.М.

Тема детства – юношества как фактор жанровой типологии фортепианного концерта в отечественной и инструментальной музыке ХХ века

Муляр П. М.

Одесса

174 с.

10.

3561

Шевченко Н.С.

Синтез співацьких манер в українській музиці кінця ХХ - початку ХХ століть

Круль П.Ф.

Одеса

195 с.

11.

3654

Вавренчук І. А.

Українська музична сецесія: генеза та типологія втілень

Козаренко О.В.

Львів

215 с.

12.

3655

Казначєєва Т. А.

Танец как художественно –эстетический феномен в украинской опере ХХ века

Мирошниче-нко С.В.

Одеса

223 с.

13.

3656

Хуан Цзя

Исусство концертмейстера в синергийном аспекте (на материале вокальной камерной музыки

Шип С.В.

Одесса

247 с.

14.

3657

Щербаков Ю.В.

Жанровый генезис и семантические модификации сюиты танцевального типа для двухклавирного дуэта: исполнительский аспект

Самойленко А.И.

Рдесса

217 с.

2014

1.

 

3398

 

Зима Л. В.

 

Жанр фортепианного квинтета как историко – стилевой феномен: типологический аспект

Маркова Е.Н.

 

Одесса

 

16 с.

 

2.

3399

Майденберг – Тодорова К. И.

Алеаторно– сонористическая композиция как интерпретативный феномен в контексте современной музыкальной поэтики

Самойленко А.И.

Одесса

190 с.

3.

3400

Перепелица А. А.

Актуальные жанрово – стилевые тенденции современного фортепианного исполнительства (на материале сочинений Б. Бартока, В. Сильвестрова, В. Рунчака, К. Цепколенко)

Самойленко А.И.

Одесса

210 с.

4.

3401

Цао Шифунь

Моцартианство как стилевая парадигма фортепианнного творчества ХІХ – ХХ веков

Маркова Е.Н.

Одесса

164 с.

5.

3402

Чумак Ю.В.

Творчість Віктора Власова в контексті української баянного – акордеонної музики

Ластовецька - Соланська З.М.

Одеса

248 с.

6.

3475

Величко О.Б.

Музично- інструментальне виконавство доби Просвітництва та романтизму: історіографічний та інструментознавчий аспекти

Ластовецька – Соланська З. М.

Одеса

228 с.

7.

3476

Іванова Ю.Ю.

Жанр хорової поеми як синтез музичного та поетичного мистецтва (на прикладі творів українських композиторів ХІХ – ХХІ ст.)

Мірошні-ченко С.В.

Одеса

194 с.

8.

3477

Колубаєв О. Л.

Галицька популярна пісня в процесі еволюції регіональної традиції естрадно – музичного мистецтва

Серганюк Л.І.

Одеса

255 с.

9.

3478

Сапсович О. А.

 

 

Фразування як основа музично – виконавської логіки (на прикладі фортепіанної творчості С. Слонімського)

Марик В.Б.

Одеса

193 с.

10.

3725

Ляхіна Т.В.

 

Фантазії для скрипки на запозичені теми в контексті становлення віртуозно – романтичного стилю виконавства

Сумарокова В.Г.

Київ

249 с.

2013

1.

3307

Авилов В.Н.

Саксофон в контексте музыкально – исполнительской традиции ХІХ – ХХ веков. К проблеме инструментально- исполнительского стилевого моделирования

Буркацкий З.П.

Одеса

293 с.

2.

3308

Подобас И.

Мазурки Ф. Шопена в контексте варшавского бидермайера

Маркова Е.Н.

Одесса

179 с.

3.

 

 

3309

Рудик М.М.

Жанрово – стильове моделювання у фортепіанних циклах Л. Дичко: стабільні та варіативні риси

Серганюк Л.І.

Одеса

227 с.

4.

3310

Ван Чуньмэй

Героические женские характеры в операх Дж. Пуччини в контексте мирового музыкального искусства

Бородавкин С.А.

Одесса

176 с. + ноты

5.

3311

Кушнір А.Я.

Київська флейтова школа: теоретичний, історичний, виконавський аспекти.

Апатський В.М.

Київ

197 с.

6.

3312

Лысюк С. Р.

Нарративный поход в характеристике стилевых и стилистических свойств фортепианного исполнительства

Маркова Е. Н.

Одесса

188 с.

7.

3313

Солянная В.В.

«Студии по этюдам Шопена» Л. Годовского в контексте развития форпианного искусства конца ХІХ - первой трети ХХ века

Тукова И.Г.

Киев

187 с.

8.

3314

Ту Дуня

Параллели художественного развития оперного театра Европы и Китая

Маркова Е.Н.

Одесса

171 с.

9.

3315

Цзя Шии

Предпосылки и направления развития фортепианной сюиты в творчестве китайских композиторов ХХ столетия

Александрова Н.Г.

Одесса

250 с.

10.

3316

Щербакова О.К.

Программные основы жанрово – стилевой формы фортепианного дуэта

Самойленко А.И.

Одесса

229 с.

11.

3317

Жолдакова В.А.

Скрипичная артикуляция как предмет музыковедческого анализа и исполнительской интепретации

Александрова Н.Г.

Одесса

226 с.

12.

 

3318

 

Изуграфова Н.В.

 

Детская опера как автономная жанровая форма в контексте современной музыкальной культуры

Самойленко А.И.

 

Одесса

 

187 с.

 

13.

3319

Калин Р.Й.

Конвергенція національних вокальних шкіл як феномен музичної культури (на прикладі діяльності українських співаків на сцені Большого театру в Москві у другій половині ХХ століття)

Жишкович М.А.

Львів

223 с.

14.

3320

Кулиш А.Н.

Актуальне исполнительские формы сербского баянно – аккордеонного искусства

Черноиваненко А.Д.

Одесса

208 с.

15.

3321

Регрут В.И.

Семантика ансамблевих и хоровых сцен в оперних произведениях В. Моцарта

Бондарь Е. Н.

2013

195 с.

16.

3322

У Цунь

Фаустианство Ф. Листа в свете проблемы национальной музыкальной самоидентификации музыкального творчества

Маркова Е.Н.

Одесса

175 с.

17.

3323

Чжен Цзин

Тема любви как эстетическая и музыкально – интонационная парадигма оперного жанра

Завгородняя Г.Ф.

Одесса

185 с.

18.

3324

Чуприна Н.Н.

Стилистика Бидермайера в фортепианном творчестве ХІХ столетия

Маркова Е.Н.

Одесса

170 с.

1.

3216

Шустов С.Л.

Электронная музыка в системе студийных жанров

Сокол А. В.

Одеса

299 с.

2.

3217

 

 

 

Ли Сонькунь

Жанровый синтез как основа становлення одночастной формы (на материале композиторского творчества ХVIII – XIX веков)

Мирошниченко С.В.

Одеса

188 с.

3.

3218

Лобода Л.Н.

Феномен радиомузыки в пространстве современной музыкальной коммуникации

Самойленко А. И

Одесса

231 с.

4.

3219

Потоцька О.В.

Стильова типологія фортепіанно – виконавської інтепретації

Самойленко О. І.

Одеса

239 с.

5.

3220

 

 

У Линцао

Фортепианные циклы Н. Метнера как предмет музыкально – исполнительской текстологии

Завгородняя Г.Ф.

Одесса

202 с.

6.

3298

 

 

 

Бевська І.Д.

Музично – мистецька діяльність у соціокультурному просторі Тернопільського воєводства (друга половина ХІХ до 1939 року)

Кияновська Л.О.

Львів

227 с.

7.

 

 

 

3299

 

 

Емельяненко М.С.

Циклическая симфония в композиторском творчестве ХХ столетия: от жанровой переходности к интерстилевым свойствам

Самойленко А.И.

Одесса

226 с.

8.

 

3300

Майчик Н.Т.

Камерно – вокальна творчість львівських композиторів другої половини ХХ століття: генезис, тенденції розвитку.

Савицька Н.В.

Одеса

214 с+ 3 диски

9.

 

 

 

3301

Ягодзинская И.А.

Музыкальное и вербальное в процес се смыслового становлення художетсвенного текста (Р. Вагнер – Т. Манн. – Б. Бритттен)

Черкашина – Губаренко М.Р.

Одесса

226 с.

10.

 

3303

Го Суншан

Типологические черты вокальной музыки С. Рахманинова: жанрово – стилевой подход

Александрова Н.Г.

Одесса

191 с.

11.

3304

Мошак Е.Г.

Традиции гитарной музыки в контексте европейской музыкальной культуры второй половины ХХ столетия

Овсянникова – Трель А.А.

Одесса

181 с.

12.

3305

Шпак Г. С.

Венгерская национально – религиозная идея в хоровом творчестве Ф. Листа

Муравская О.В.

Одесса

230 с.

13.

 

3306

Чжу Лу

Лирический герой как музикально – смысловая парадигма русской оперы ХІХ века

Самойленко А.И.

Одесса

186 с.

2011

1.

 

 

3209

Джан Бибо

Словесно – литературные основы европейской оперной поэтики эпохи романтизма.

Самойленко А.И.

Одеса

189 с.

2.

 

 

3212

Варакута М.И.

Жанр хоровой миниатюры в современной украинской музыке (на примере творчества В Зубицкого)

Мирошниченко С.В.

Одесса

241 с.

3.

3213

Лукашенко Н.А

Стилевые основы фортепианной поэтики В.П. Задерацкого

Самрйленко А.И.

Одесса

242 с.

4.

3214

Лысюк С.Р.

Нарративный поход в характеристике стилевых и стилистических свойств фортепианного исполнительства

Маркова Е.Н.

Одесса

188 с.

5.

3215

Щеголева А.В.

Романтическая инстурментальная фантазія в творчестве Ф. шуберта и Р. Шумана: пути становлення жанра:

Черкашина – Губаренко М.Р.

Одесса

204 с.

2010

1

 

3065

 

Даньшина В.Б.

 

Французький музичний театр від бароко до класицизму ( на матеріалі творчості Ж.- Б. Люллі та Ж- Ф. Рамо )

 

Черкашина – Губаренко М.Р.

 

Одеса

 

188 с.

 

2.

 

3067

 

Іонов В.І.

 

Історіографія як основа наукової інтерпретації сучасної української музичної культури

 

Самойленко О.і.

 

Одеса

 

199 с.

 

3.

 

3129

 

Остроухова Н.В.

 

Хронологічні та жанрово – стильові параметри діяльності Одеського національного театру опери та балету: до проблеми музикознавчої праксеології

Самойленко О.І.

Одеса

234 с.

 

4.

3130

Боршуляк А.М.

Стильова еволюція символіки «пасіонарності»: бароко та романтизм

Мірошниченко С.В.

Одеса

 

267 с.

5.

 

3131

 

 

Горбунова И.В.

Музыкальное пародирование как средство создания сатирической образности (на примере произведений укр. и русск. композиторов ХІХ – ХХІ вв).

Соломонова О.Б.

Одесса

198 с.

6.

 

3208

Тимощук О.Є.

Фортепіанні цикли для дітей у творчості українських композиторів: образно – художній аспект.

Фадєєва К.В.

Одеса

199 с.

7.

 

 

 

3210

Шегда Л.В.

Жанрово – стилістичні особливості української пісенно –хорової музики для дітей (на матеріалі творчості Л. Дичко і Б. Фільц)

Серганюк Л.І.

Одеса

237 с.

8.

 

3211

Олейникова Ю.В.

Бидермайер и его проявления в вокальной музыке ХІХ – ХХ веков

Муравская О.В.

Одесса

216 с.

2009

1.

 

3054

Жукова О.А.

Фортепіанна творчість Ф. Пуленка в контексті французьких клавірних традицій

Корчова О.О.

Одеса

218 с.

2.

 

 

 

 

3055

Муляр П.М.

Стиль произведения и исполнительские интепретации в аспекте взаимодействия классического и академического в фортепианном искусстве

Сокол А.В.

Одесса

181 с.

3.

 

 

3056

Петрик В. В.

 

 

Категория инструментализма в музыкальном творчестве (на примере домрового искусства

Черноиваненко А.Д.

Одесса

211 с.

4.

3057

Лисовая О.Г.

 

Программность как жанровая парадигма камерной вокальной музики. К проблеме исполнительского понимания

Самойленко А.И.

Одесса

189 с.

5.

 

3058

Медведнікова Т.О.

Дніпропетровська піаністична школа: генезис та еволюція

Дагілайська Е.Р.

Одеса

114 с.

6.

 

 

3062

Іванов О.В.

Історизм православної церковності в творчих здобутках Д. Бортнянського

Петренко О.М.

Одеса

203 с.

7.

 

 

3063

Хананаев С.В.

Взаимодействие композиторской, исполнительской и педагогической школ в фортепианном искусстве Приднепровья

Мирошниченко С.В.

Одесса

223 с.

2008

1.

2920

Бордонюк В.И.

Стилистика символизма в модификации фортепианных жанров прелюдий и этюда в ХІХ – начале ХХ вв.

Маркова Е.Н.

Одесса

179 с.

2.

 

 

 

2921

Александрова Н.К.

Литургическая музыка как жанрово – стилевой феномен в творчестве отечественных композиторов конца ХХ начала ХХІ ст.

Коханик И.Н.

Одесса

192 с.

3.

 

2922

Вєркіна Т.Б.

Актуальне інтонування як виконавська проблема

Губаренко М.Р.

Одеса

188 с.

4.

 

 

 

2923

Кривицька Т.А.

Різдвяна тема в українській хоровій і сценічній музиці періоду незалежності

Кияновська Л..О.

Одлеса

182 с.

5.

 

 

2924

Кучма О.М.

Діалогічність як принцип стильового мислення в музиці ІІ половини ХХ століття (на прикладі творчості Р. Щедріна)

Розендерг Р.М.

Одеса

232 с.

6.

 

 

2988

Марик В.Б.

Явление концепта и концептосферы в музыкальном искусстве: к проблеме вечного образа

Самойленко А.И.

Одесса

305 с.

7.

 

2989

Присталов І.К.

Ліризм як жанрова основа українського оперного співу

Гребенюк Н.Є.

Одеса

175 с.

8.

 

2990

Хон Чен

Феномен тембра – амплуа баса в оперном пении ХІХ – ХХ ст.

Маркова Е.Н.

Одесса

163 с.

9.

 

 

2991

 

 

Дубровская Г.Н.

Литургическая символика в русской музыке конца ХІХ - нач. ХХ столетий: феномен С.В. Рахманинова

Александрова Н.Г.

Одесса

214 с.

10.

2993

У Цзинин

Семантическая модель трагедии как основа жанровой поэтики оперы

Самойленко А.И.

Одесса

196 с.

11.

2994

 

 

Захарчук Т.Г.

Художественній принцип матафоричности в современном вокальном исполнительстве

Маркова Е. Н.

Одесса

231 с.

12.

 

 

2995

Канторович Ю. Л.

Символика клавирного текста в исполнении камерно – вокальных призведений В. Моцарта

Маркоа Е.Н.

Одесса

187 с.

2007

1.

 

2914

Громченко В.В.

Кларнет у музичній культурі Європи ХVІІІ ст.

Апатський В.М.

Одеса

312 с.

2.

2916

Андриянова О.В.

Салонность как основа музыкальной жизни России и Украины ХІХ века

Мирошниченко С.В.

Одесса

218 с.

3.

2825

Забирченко В.А.

Категория времени в фортепианной поэтике С.В. Рахманинова

Самойленко А.И.

Одесса

183 с.

4.

 

 

2823

Поляковська С.П.

Жанрова модель камерного безсюжетного балету в контексті теорії гри (на матеріалі музики Д. Поліщука)

Самойленко О.І.

Одеса

187 с.

5.

 

 

2824

Щітова С.А.

 

 

 

Взаємодія гетерогенності та адитивності в регіональній музичній культурі Дніпропетровщини: від витоків до сучасності

Мірошниченко С.В.

Одеса

188с. + нот дод.

6.

2912

Овсянникова –Трель А.А.

 

Национальная идея немецкой музики в творчестве композиторов Х VII –XX вв.

Маркова Е.Н.

Одесса

184 с.

7.

 

2913

Козіна І.В.

 

Португальська музична культура від середньовіччя до епохи романтизму

Черкашина – Губаренко М.Р.

Одеса

285 с.

8.

 

2918

 

 

Чайка Е.В.

Национальная характерность как семантическое свойство исполнительской интерпретации

Маркова Е.Н.

Одесса

185 с. +10с ноты

9.

 

 

2992

 

 

Чжан Сяохао

Художественно – стилевые принципы тенорового пения в оперном искусстве

Маркова Е. Н.

Одесса

169 с.

10.

 

 

3066

Каплієнко – Іллюк Ю.

Музично – культурні взаємодії в процесі становлення української професійної музики XVІІ – ХVІІІ ст.

Мірошніченко С.В.

Одеса

404 с.

2006

1.

 

2741

Чжан И.

Вокально – педагогическое творчество как предпосылка исполнительской деятельности певца

Гребенюк Н.Е.

Одесса

208 с.

2.

 

2742

Крыжановский Ф.П.

Украинский концерт для тромбона в аспекте становления и развития жанра

Самойленко А.И.

Одесса

200 с.

3.

 

2743

Горелик Л.М.

Вокальный цикл в жанрово – видовой специфике камерного пения

Муравская О.В.

Одесса

185 с.

4.

 

 

2744

Лю Симай

Культура символизма и её проявление в музыке П. Чайковского, С. Рахманинова, Дж. Пуччини

Маркова Е.Н.

Одесса

178 с.

5.

 

 

2745

Єргієв І. Д.

Український «модерн – баян» як феномен світового мистецтва

Маркова О.М.

Одеса

193 с.

6.

 

 

2746

Лю Бинцянь

Веризм и его аналогии в музыкальном искусстве Европы и Китая

Маркова Е.Н.

Одесса

203 с.

7.

 

2747

Довжинець І.Г.

Відтворення пленерних ефектів у фортепіанній музиці

Драч І.С.

Одеса

206 с.

8.

 

2748

Рябчун І.В.

Критська музична традиція у розвитку новогрецької композиторської школи другої половини ХХ століття ( на прикладі творчості Димітріса Капсоменаса)

Черкашина – Губаренко М.Р.

 

 

 

Одеса

258 с.

9.

 

2749

Петрова О. В.

Англійська комічна опера середини ХХ століття в контексті національної художньої традиції

Гнатів Т.Ф.

Одеса

231 с.

10.

 

 

2750

Гомельская Ю.А.

Композиторское образование в Великобритании как феномен европейской музыкальной культуры

Сокол А.В.

Одесса

188 с.

11.

 

 

 

 

2820

Крупей М.В.

Стильові основи формування виконавської майстерності саксофоніста ( у контексті музичної творчості ХІХ – ХХ століть)

Мюльберг К.Е.

Одеса

215 с.

12.

 

2821

Рыжова О. А.

Украинский символізм и фортепианное наследие Б. Лятошинского

Маркова Е.Н.

Одесса

211 с.

13.

 

 

2822

 

 

Грибиненко Ю. А.

Музыкальная полистилистика в свете теории интертекстуальности

Самойленко А.И.

Одесса

199 с.

14.

 

2737

Дейнега В.М.

Перекладення як процес переосмислення засобів оркестрової виразності

Давидов М.А.

Одеса

221с. +нотн дод.

2005

1.

 

 

 

2680

 

 

Батовська О.М.

Драматургія хорових сцен в операх В. Губаренка (на прикладі «Загибелі ескадри». «Пам’ятай мене» «Вій», «Згадайте, братія моя»)

Гребенюк Н.Є.

Одеса

478 с.

2.

 

2681

 

Суббота О.В.

 

Музична моторність як категорія музикознавства

Сокол О.В.

 

Одеса

 

244 с + нотн дод.

3.

2684

Бондар Є. М.

Надекспресивне інтонування в контексті сучасної хорової творчості

Сокол О.В.

Одеса

225 с.

4.

 

2733

Шатова И.А.

Стилевые основы одесской хоровой школы

Самойленко А.И.

Одесса

207 с.

5.

 

 

 

2734

Каплун Т.М.

Греческий роспев в контексте русской православной церковно – певческой практики середины ХVII – XVIII веков

Самойленко А.И.

Одесса

213 с.+ прилож

6.

 

2735

 

 

Калмыков С.Т.

Баянный ансамблево – оркестровый инструментализм в исторической стилевой проекции

Маркова Е.Н.

Одесса

188 с.

7.

 

 

2736

 

 

Осадчая С.В.

Православная заупокойно - поминальная традиція как феномен музыкальной культуры

Самойленко А.И.

Одесса

300 с.

8.

 

 

2738

Некрасов Ю.І.

Комплексний підхід до формування виконавської майстерності піаніста

Маркова О.М.

Одеса

185 с.

9.

 

 

2739

Ву Гуолинг

Китайская исполнительская интонация в европейской вокальной музыке ХІХ – ХХ веков

Маркова Е.Н.

Одесса

159 с.

2004
1.

 

 

2630

 

 

Муравская О. В.

 

 

Немецкая траурная погребальная музика лютеран ской традиции как феномен европейской культуры ХVII –XX вв.

Маркова Е.Н.

 

 

Одесса

 

 

181 с.

 

 

2.

2634

 

 

Мудрецкая Л.Г.

 

 

Жанрово – стилевой поиск в оперном творчестве Жюля Массне ( на примере опер «Манон» и «Вертер»)

Черкашина – Губаренко М.Р.

 

 

Одеса

 

 

261 с.

 

 

3.

2637

Михайлець В.В.

Вокальна основа хорового мистецтва: історичний та теоретичний аспекти

Гребенюк Н.Є.

Одеса

195 с.

4.

2678

Буркацкий З. П.

Инструктивно – художественный матеріал в системе формирования майстерства кларнетиста

Мюльберг К.Э.

Одесса

351 с.

5.

2679

Серенко С.А.

.

Художественная концепция «искусства фуги» И.С. Баха

Сокол А.В.

Одесса

286 с.

6.

 

 

2682

Ма Вей

Концепция формы в музыке Китая и Европы: аспекты композиции и исполнения

Маркова Е.Н.

Одесса

184 с.

7.

 

 

2683

Пилатюк І.М.

Скрипкова творчість М. Скорика в соціокультурному контексті другої половини ХХ століття

Кияновська Л.О.

Одеса

169 с.

2003

1.

2625

Джулай Г.А.

Музыкальная ментальность: соціально – философский анализ

Кавалеров А.И.

Одесса

181 с.

2.

 

 

2626

 

 

Кужелева Е.А.

 

 

Неактуальный стиль как феномен композиторской поэтики ХХ века

Самойленко А.И.

 

Одесса

 

 

230 с. + нотн прилож

3.

2636

 

Кущова Е. В

Фортепіанні партити Марка Кармінського: проблема реалізацыіїхудожнього задуму

Драч І.С.

Одеса

211 с. + ноти

4.

 

2627

Морозевич Н.В.

Бандурне мистецтво як культурне надбання сучасності

Маркова О.М.

Одеса

207 с.

5.

 

 

2628

Осипова В.А.

Христианско- мистериальній континуум оперного искусства: генезис, эволюция, перспективы

Маркова Е.Н.

Одесса

181 с.

6.

2629

Селезнева Н.А.

Профессионализм хормейстера: психологический и культурно – исторический аспекты

Шип С.В.

Одесса

 

 

199 с.

2002

1.

2623

Заболотная Н.Г.

Художественные структуры в духовних кантатах И.С. Баха

Маркова Е. Н.

Одесса

210 с.

2.

 

 

2624

Калимулина Т. А.

Универсалии культуры в творчестве Кшиштофа Пендерецкого

Самойленко А.И.

Одесса

202 с.