Новини, події

Конкурсний набір на 2013-2014 навчальний рік до наукової аспірантури, асистентури-стажування, докторантури

  1. До докторантури з відривом від виробництва за науковою спеціальністю 17.00.03 - Музичне мистецтво.
  2. До аспірантури з відривом від виробництва та без відриву від виробництва за науковою спеціальністю 17.00.03 - Музичне мистецтво.
  3. До асистентури-стажування з відривом від виробництва та без відриву від виробництва за спеціальністю 17.00.03 - Музичне мистецтво.

УМОВИ ПРИЙОМУ

  1. До участі в конкурсі допускаються громадяни України та іноземні громадяни, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра з відповідної спеціальності (до докторантури - особи, які мають науковий ступень кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності). Бюджетні місця розподіляються приймальною комісією із врахуванням потреб у розвитку кафедр та на підставі відповідних рішень Вченої ради академії.
  2. Вступники до аспірантури (асистентури-стажування) складають конкурсні вступні іспити спеціальність (для виконавців та композиторів), колоквіум (для виконавців та композиторів), теорія музики (для композиторів та наукової аспірантури), історія музики (для композиторів та наукової аспірантури), філософія, іноземна мова.
  3. Термін навчання в докторантурі, аспірантурі (асистентурі-стажуванні) з відривом від виробництва становить 3 роки, в аспірантурі (асистентурі-стажуванні) без відриву від виробництва - 4 роки.
  4. Початок навчання в докторантурі (аспірантурі, асистентурі-стажуванні) - з 1 листопада 2013 року.

Прийом документів – з 03.06.2013 р. по 28.06.2013 р.
Вступні екзамени – з 30.09.2013р. по 30.10.2013 р.

Детальніше