Новини, події

Обсяг держзамовлення на 2012 рік

 

Напрям підготовки
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Ліцензований обсяг прийому Обсяг державного замовлення на 1 курс Ліцензований обсяг прийому Обсяг державного замовлення на 1 курс

6.020204
Музичне мистецтво

150 75 50 15

6.020101
Культурологія

20 5 - -