Концертна афіша

всі концерти

Новини, події

Увага!!!

Шановні колеги!

1–3 грудня 2015 року

в Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової
відбудеться

XII Всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ТА НАУКА НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

Головні тематичні напрямки:

  • актуальні напрями та нові тенденції розвитку історичного музикознавства;
  • постать композитора у контексті глобалізованої музичної культури;
  • взаємодія масового та елітарного у сучасній музичній творчості;
  • категорія стилю у музикознавстві та культурології;
  • аналіз музичного твору як автономна галузь сучасного українського музикознавства.

Регламент доповіді – 12 хвилин (разом з ілюстрацією).

Робочі мови: українська, російська.

Заявки надсилати українською мовою в електронному вигляді на адресу: onma_conf@mail.ru
до 20 листопада 2015 року.

Заявка має містити:

  • прізвище, ім’я та по батькові доповідача;
  • курс, факультет та назва навчального закладу доповідача;
  • прізвище ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника;
  • тема доповіді.