В.Н. Горчакова Міжпредметні звязки сольфеджіо і спеціальності (навчальний посібник)