Л.М. Бутенко Оперно-хорове виконавство (навчальний посібник)