В.Н. Горчакова Проблеми освоєння поетичного тексту в хоровому виконавстві