Явище школи в музичному виконавстві та музикознавстві: історія та сучасність