Загальні збори трудового колективу та студентів ОНМА імені А.В. Нежданової