Бібліотека в цифрах - 2014

Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки
ОНМА імені А. В. Нежданової  за 2014 рік

№ п/п

Назва показника

Методика розрахунку

 

         2014 рік

 І.

Повна офіційна назва бібліотеки

 

Бібліотека Одеської національної  музичної академії  ім А.В. Нежданової

  ІІ.

Група за оплатою праці

 

         IV (четверта)

ІІІ.

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

 

Бібліотечні фонди, всього примірників

 

 

 

 

за видами:

3.1.1 книг (+ноти)

3.1.2 періодичних видань (журнали /газети)

3.1.2.1.журналів – примірників

3.1.2.2.газет – комплектів

 

3.1.3. електронних видань

 

 

 

3.1.4. неопублікованих документів

 

 

за мовами:

3.2.1 державною мовою

3.2.2 російською мовою

3.2.3 іноземними мовами

за цільовим призначенням

3.3.1. наукових видань

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 навчальних видань

 

 

 

 

 

 

3.3.2.1. у т.ч. в електронній формі

 

 

3.3.2.1.1. з них: електронних підручників

3.3.3 літературно – художніх видань

3.3.4. рідкісних та цінних документів

Вказується загальна кількість примірників опублікованих, неопублікованих, електронних, аудіовізуальних документів, що є у фонді бібліотеки на кінець звітного  періоду (ГОСТ 7.20 -2000, п.3.3.-3.8)

Відомості подаються у примірниках

 

 

 

 

= одиниця обліку – примірник (том, номер, випуск) ГОСТ 7.20 -2000, п.4.2.1.

=одиниця обліку – річний комплект  (ГОСТ 7.20 -2000, п.4.2.2)

=документ в електронній формі (на електронних носіях інформації CD-ROM, DVD)

(ГОСТ 7.83 -2001, 7.20-2000, пп.6.1-6.3.)

= вказується загальна кількість прим. дисертацій, авторефератів дисертацій,  звітів НДР, депонованих  рукописів, препринтів тощо.

 

 

 

 

 

 

 

= монографії, дисертації і автореферати дисертацій, препринти, тези доповідей і матеріали конференцій, з’їздів, симпозіумів, збірники наукових праць, звіти про науково-дослідні  роботи, видання результатів теоретичних і (чи) експериментальних досліджень, наукові часописи (ДСТУ 3017-95, пп. 4.2, 12.1 - 12.6)

= навчальні посібники, навчальні наочні посібники, навчально–методичні посібники, підручники,  хрестоматії, методичні рекомендації, курси лекцій,  тексти і конспекти лекцій, навчальні  програми,  практикуми (ДСТУ 3017-95, пп. 12.15 -17, 12.19 -12.26)

 

= документ в електронній формі (на електронних носіях інформації CD-ROM, DVD) (ГОСТ 7.83 -2001)

 

 

= твори художньої літератури (ДСТУ 3017-95, п.4.13)

= відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв України від  20.11.2001 року №708

133750 прим.

  Із них

82570 – нотні видання;

51180 – книжкові видання.

 

 

 

131174 прим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2576 прим.

 

 

 

 

30875 прим.- укр. мовою;

81322 – рос. мовою;

21553 - іноземними  мовами.

 

 

13297 прим.

 

 

 

 

 

 

 

 

101064 прим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19389 прим.

 

 

 

ІV.

 

 

 

 

 

Надійшло документів

всього примірників/назв

4.1.за видами:

4.1.1 книг – примірників -назв

4.1.2 періодичних видань (журнали/газети)

4.1.2.1 журналів – примірників/назв

4.1.2.2 газет – річних комплектів/назв

4.1.3. електронних видань – примірників/назв

4.1.4. неопублікованих документів – примірників/назв

 

4.2. за мовами:

4.2.1 державною мовою

примірників/назв

4.2.2 російською  мовою –примірників/назв

4.2.3. іноземними мовами-примірників/назв

4.3 за цільовим призначенням:

4.3.1 наукових видань – примірників/назв

4.3.2. навчальних видань-примірників/назв

4.3.2.1. ут.ч. в електронній формі – примірників/назв

4.3.2.1.1.з них електронних підручників – примірників/назв

4.3.3. літературно – художніх видань – примірників/назв

4.3.4. рідкісних та цінних документів – примірників/назв

4.3.4.1.у т.ч. виявлено у власному фонді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом звітного року

 

520 прим./419 назв

 

172  прим.+352 нот

 

34 назви  періодичних видань

 

 19 назв журналів.

 15 назв газет

 

 

 

 

6 прим.

 

 

 

126 прим/   107 назв  -укр. мова

 

398 прим/ 341 назви – рос. мова

6 прим/6 назв – іноз. мова

 

 

 

14 прим.

 

507 прим.

 

 

4

 

2

 

 

9 прим.

 

 

---

 V.

Обмінний фонд, всього примірників

5.1. у т.ч.: надійшло примірників

5.2. передано примірників

 

 

 

 

 VI.

Вибуло примірників

 

210 прим.

 

 

 VII .

Користувачі

7.1. всього читачів  за єдиним обліком

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.  студентів

7.1.2 сторонніх

7.1.3. к-ть віддалених користувачів

 

 

 

 

 

7.2. обслуговано всіма структурними підрозділами

 

 

 

= вказується  загальна кількість зареєстрованих користувачів (фізичних осіб) в єдиній реєстраційній картотеці (ЄРК) або в єдиній БД читачів, або на основі картотеки формулярів читачів (ГОСТ 7.20 -2000, п.7.1.1.), у тому числі  кількість зареєстрованих віддалених користувачів (ГОСТ 7.20 -2000, п.7.4.1)

Вказується  загальна кількість зареєстрованих користувачів

 

 

= вказується загальна кількість зареєстрованих користувачів, що звернулись до бібліотеки через електронні інформаційні мережі. Підраховується за кількістю неоднакових кодів, зареєстрованих на сервері бібліотеки (ГОСТ 7.20 -2000, п.7.4.1)

 

 

= вказується  загальна кількість  читачів, обслужених всіма структурними підрозділами бібліотеки (6–нк, розділ ІІ, п.5.1.)

 

 

1320  

 

 

 

 

 

 

 

817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13162

 

 

 

 VIIІ.

 

 

 

 

 

 

 

Кількість відвідувань, всього  ут.ч.:

 

 

 

 

 

8.1. кількість звернень до веб –сайту бібліотеки

 

 

8.1.кількість відвідувань масових заходів

= вказується  загальна кількість  відвідувань бібліотеки за рік, у тому числі кількість звернень до веб – сайту бібліотеки (на підставі показників лічильника) та відвідувань масових заходів

(6–нк, розділ ІІ, п.5.8.; ГОСТ 7.20 - 2000, п.8.3)

= одиницею обліку звернень до електронної  бібілотечно – інформаційної мережі є одне звернення до сервера бібліотеки

(ГОСТ 7.20 -2000, п.8.3)

Вказується загальна кількість відвідувань масових заходів, організованих бібліотекою

(ГОСТ 7.20 -2000, п.13.2)

 

 

31786

--

 

3878

 

 

914

ІХ.

 

 

 

 

 

Видано документів, всього прим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за видами:

9.1.1.книг +нот

9.1.2.періодичних  видань (журнали/газети)

 

 

 

 

 

9.1.3 електронних видань та їх копій

 

9.1.4. неопублікованих документів

9.2. за мовами:

9.2.1 державною  мовою

9.2.2 російською мовою

9.2.3 іноземними мовами

 

9.3. за  цільовим призначенням:

9.3.1.наукових видань

9.3.2 навчальних видань

9.3.2.1.  в т.ч. електронних підручників

9.4 літературно – художніх видань

9.5. рідкісних  та цінних  документів

= вказується загальна кількість виданих  документів всіма структурними підрозділами бібліотеки і зареєстрованих у облікових документах, що прийняті у бібліотеці (ГОСТ 7.20 -2000, пп.10.1-10.5);

 облік видачі копій та документів з виставки входить до загальної кількості виданих документів (ГОСТ 7.20- -200,п.10.4);

продовження  терміну користування документами на прохання користувача обліковується  як нова видача;

 

 

 

 

=облік видачі часописів, газет, що об’єднані  або зберігаються у підшивках, комплектах тощо, здійснюється за числом документів, що відповідають запиту користувача

(ГОСТ 7.20-2000, п.10.2.1)

= обліковується загальна кількість дискет ф оптичних дисків, що відповідають запиту користувача(ГОСТ 7.20-2000, п.10.2.1)

 

 

 

92117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77001

 

15012

 

 

 

 

 

-

 

 

104

 

 

8762

72101

11254

 

 

 

4119

86714

--

 

1284

 

--

Х.

 МБА  та ЕДД (електронна доставка документів)

10.1.1 к -сть абонентів МБА

10.1.2.кількість документів  отриманих з інших б –к

10.1.2.1. у т.ч. сторінок електронних копій

10.1.3. к-сть виданих

 документів іншим  бібліотекам

10.1.3.1 у т.ч.  сторінок електронних копій

Вказується  загальна кількість абонентів  МБА, обслужених  протягом року і зареєстрованих в картотеці або БД реєстрації абонентів МБА (ГОСТ 7.20 -2000, п.7.2.1)

 

 

 Немає

ХI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно – просвітницька  робота

11.1. тематичні  виставки, відкриті перегляди:   тем/ експозицій/ представлено документів

11.1.1. у т.ч. віртуальні виставки:

тем/представлено док.

11.2  бібліографічні огляди:  тем: прочитано

11.3. кількість масових заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= враховуються: один захід – презентація, виставка, огляд день інформації, екскурсія тощо, зареєстрований у документації (або БД), що прийнята у бібліотеці

       (ГОСТ 7.20 - 2000,п.13.1)

Комплексний захід, що включає різні форми масової роботи, обліковується як один захід

      (ГОСТ 7.20 - 2000, п.13.2, примітки)

 

11 тематичних виставок/ 223 документи представлено

 

4 вірт. виставок / 106  документів представлено

4 біб/гр. огляди

4

ХIІ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідково – інформаційне  обслуговування

12.1.1 к-сть абонентів ВРІ /тем

12.1.2. к-сть абонентів ДОК/тем

12.2. виконано довідок, всього

 

 

 

 

 

12.2.1. тематичних

12.2.2 виконані в автоматизованому режимі

12.2.2.1. в т.ч. «віртуальною довідковою службою»

12.3 к-сть днів інформації, днів  кафедр, днів дипломника, фахівців тощо.

12.4 к-сть складених/ виданих бібліографічних  покажчиків

12.4.1 у т.ч. в електронному вигляді

 

 

 

=загальний облік здійснюється за числом абонентів, що зареєстровані у картотеці або БД реєстрації абонентів цієї системи

   (ГОСТ 7.20 - 2000, п. 7.3.1)

= вказується загальна кількість довідок (запитів, консультацій) виконаних усіма структурними підрозділами бібліотеки ( в т.ч. виконаних у автоматизованому режимі на основі використання електронних інформаційних ресурсів)

(6-нк, Розділ IV., п.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

1

1

ХIІІ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронні ресурси

13.1.Загальна кількість баз данних (БД)

13.1.1 у т.ч. придбаних (передплачених) (БД)

13.1.1.1 з них: повнотекстових (БД)

13.1.2. БД в режимі текстового  доступу

13.1.3.власних БД

 

 

 

13.2. Загальний обсяг власних БД (тис. записів)

 

13.3. Електоронний каталог

13.3.1.  обсяг електронного каталогу (тис. записів)

13.3.2. к-сть введених записів за рік

13.3. к-сть звернень

13.4. Електронна бібліотека (у т.ч. Інституційний депозитарій)

13.4.1 к-сть оцифрованих документів за рік

13.4.2 к –сть звернень

13.5 Інституційний депозитарій

13.5.1 к-сть представлених документів (записів)

13.5.2. к-сть звернень

13.6. Бібліотечний веб – сайт (власний/на сайті внз)

13.6.1 к-сть звернень

 

= вказується загальна кількість БД

 

 

 

 

 

 

 

= вказується кількість самостійно створених БД, службові БД не враховуються.

 

= подавати у тисячах записів з одним десятковим знаком (6-нк, Розділ IV., п.7.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=вказується загальна кількість різнотекстових електронних матеріалів (документи, презентації, статті тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= вказати необхідне

 

5

 

 

 

 

5

 

5,5 тис. записів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: library@odma.edu.ua

Website:http://odma.edu.ua

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування інформаційної культури

14.1. загальна кількість  прочитаних годин

14.2. програма в годинах: теорет./практ.для:

14.2.1 студентів молодших курсів: теорет./практ.

14.2.2  студентів старших курсів: теорет. / практ.

14.2.3 науково- педагогічних працівників: теорем./практ.

 

 

 

 

44 години

 

«Основи архівно – бібліографічної практики»

 

ІІ курс – культурологи;

 

IV курс – музикознавці.

 

 

XV.

 

 

 

 

 

 

Науково – дослідна та науково – методична робота

15.1Кількість тем наукових робіт

15.2 Проведено конференцій/ семінарів в бібліотеці/інші

15.3. Кількість виступів на конференціях, семінарах

15.4. Кількість публікацій у професійних періодичних виданнях

 

 

Назви

 

= інші- міжнародні, зональні, обласні тощо.

 

XVI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріально – технічна база (МТБ)

16.1. загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м)

16.1.2. у т.ч. для зберігання фондів (кв.м)

16.1.2.1 . для обслуговування користувачів (кв.м)

16.2. к-сть абонементів

16.3. кіль-ть  чит залів/ місць для читачів

16.4. к-сть  комп’ютерних чит. залів/ робочих місць

 

 

 

= наводяться відомості про  загальну площу всіх приміщень бібліотеки – основних, службових та допоміжних, незалежно від того, знаходяться вони за однією адресою чи в різних приміщеннях

(6-нк, Розділ 1., п.4.1)

 

 

 

 

 

=  вказується загальна кількість місць у читальних залах, довідково – інформаційних службах, біля каталогів.

 

 

181,2 кв. м.

 

 

141,2 кв.м

 

 

 

10 кв.м

 

1

1 чит зал./30  місць

XVII.

Технічна характеристика приміщень

17.1. потребує капітального ремонту (кв. м);

17.2. перебуває в аварійному стані

 

 

 

 

141,2 кв.м (книгосховище бібліотеки)

XVIII.

Кількість технічних засобів

18.1. кіль-ть  персональних комп`ятерів

18.2 кіль-сть автоматизованих  робочих місць (АРМ)

18. 2.1.  для  співробітників;

18.2.2. для користувачів

18.3 кіль–ть комп’ютерів, які мають доступ до мережі Інтернет

18.4 к –сть копіювально – розмножувальної техніки

18.4.1 ут.ч. сканерів

18.4.2 принтерів

18.4.3 ксероксів

18.4.4 БФП (багатофункціональні пристрої)

 18.5.кіль-ть телефонних номерів

18.6  кіль-ть факсів

18.7. Використання технологій  WI – FI так/ні

18.8. Наявність ліцензованого програмного продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= необхідне підкреслити

 

назва

 

 

 

2 комп.

 

 

 

   

 2

  

 

   

2

 

 

 

1 сканер

1принтер

 

 

 

 

1. тел. номер

ХІХ.

Фінансові витрати на:

19.1.1 придбання книг

19.1.2. передплату періодичних видань

19.1.3 передплату баз даних

 

 

 

2 063  грн.

21 464  грн.

 

 

 

ХХ.

Отримано дари

20.2.1 книг к-сть прим.

20.2.1.1 сума

20.2.2 ПК та іншої  комп’ютерної техніки, к-сть одиниць

20.2.2.1 сума

20.2.2.2 інше/сума

 

 

530 прим.

6 190 грн.

 

 

 

 

 

ХХІ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персонал бібліотеки

21.1. заг. кіль- ть працівників бібліотеки

21.2з них за освітою:

21.2.1 повна вища освіта

 21.2.1.1 у т.ч. вища  спеціальна

21.2.2. базова вища освіта

21.2.2.1. в т.ч. спеціальна

 21.2.3 початкова вища (неповна вища)

21.2.3.1 в т. ч. спеціальна

 21.2.4 повна загальна середня

21.3 за стажем

21.3.1.  до 3 років

21.3.2 3-9 років;

21.3.3 10-20 років

21.3.4 понад 20 років

21.3.5 із загальної кількості працюють  повний робочий день

 

Без урахування технічного і обслуговуючого персоналу

 

15

 

 

5

 

1

 

 

3

 

2

7

 

 

4

1

8

2

 

 

12

 

 

ХХІІ.

 

 

Відносні показники

22.1 обертаність

22.2 книгозабезпеченість

22.3 читаність

22.4 відвідуваність

22.5 книгозабезпечення навч. літ –рою (середня к-сть книг, на одного студента)

22.6 оновлення фонду

 

 

22.7 кількість придбаних видань за звітний період у розрахунку на 1 користувача

22.8. фінансові витрати на придбання видань за звітний період у розрахунку на 1 користувача

 

 

 

 

 

 

= фонд навчальної літератури поділений на кількість студентів

 

 

= обсяг надходжень за звітний період, поділений на обсяг фонду на кінець року та помножений на 100%.

 = кількість примірників, придбаних за звітний рік, поділена на кількість користувачів за єдиним обліком

 

= кількість фінансових витрат за рік, поділена на кількість користувачів за єдиним обліком

 

 0,69        (92117/133750)

 101,3      (133750/1320)

 69,8        (92117/1320)

 24,0        (31786/1320)

 123,7%   (101064/817 )

 

 

 

0,39%   (530/133750*100)

 

 

0,4%     (530/1320)

 

 

 

17,82 грн.  (23527/1320)