«Одеська музична плеяда»

«Одеська музична плеяда»
До 80-річчя Одеської організації Національної Спілки композиторів України.

Спілка композиторів України створена в 1932 році (з 1998 року – Національна спілка композиторів України). Це творча громадська організація, що об'єднує професійних композиторів і музикознавців з метою розвитку музичної культури України, підтримки різних творчих напрямків і художніх пошуків у царині музичного мистецтва.

Одеська композиторська організація як представництво Спілки композиторів України з'явилася в 1937 році. Очолив її М.М.Вілінський, професор Одеської консерваторії. У складі організації перебували талановиті композитори і прекрасні педагоги. Вони виховали цілу плеяду майбутніх членів одеської композиторської організації.

В Одеській організації Національної спілки композиторів України з 1973 року існує музикознавча секція, членами якої є Сокол О.В., Розенберг Р.М., Маркова О.М., Александрова Н.Г., Мірошниченко С.В., Завгородня Г.Ф., Семенов Ю.Є., Шип С.В., Бородавкін С.О.

Одеська композиторська школа заслужено вважається цікавою та самобутньою. Твори наших композиторів виконуються не тільки в Україні, але і в багатьох країнах світу.

Сьогодні спадкоємність традицій одеської композиторської школи простежується у творчості молодих композиторів – випускників ОНМА імені А.В.Нежданової.

З 2005 року керує Одеською організацією НСКУ академік, професор, заслужений діяч мистецтв України, ректор Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової – Олександр Вікторович Сокол.

Експозиція виставки у фільмі знайомить із творчістю композиторів – членів Одеської організації НСКУ, педагогів музичної академії.