Співпраця з видавництвами

Комплектування фонду бібліотеки ОНМА ім А. В. Нежданової

Ефективність роботи бібліотеки залежить від якісного комплектування фондів. Комплектування фонду нашої бібліотеки відповідає напрямкам навчального та наукового процесів академії та комплексу інформаційних потреб наших читачів. Головними критеріями відбору літератури є інформаційна значимість, якість документа та відповідність запитам користувачів.

Основними завданнями комплектування фонду бібліотеки ОНМА є такі:
-поточне комплектування;
-рекомплектування (вилучення у встановленому порядку зі всіх фондів зношених, втрачених, застарілих за змістом видань згідно з чинним законодавством);
- наукове та технічне опрацювання;
- збереження і використання фонду;

Основними джерелами поповнення фонду бібліотеки є:
- поточне комплектування через видавництва;
- одержання літератури замість загубленої читачами;
- одержання літератури, подарованої бібліотеці приватними особами.

Бібліотека ОНМА ім. А. В. Нежданової співпрацює у видавництвами. Це перш за все спеціалізоване видавництво музичної літератури та нотних видань «Музична Україна», у видавничому арсеналі якого література та нотні видання, які необхідні у навчальному процесі академії

Навчальна музична література, музичні розвідки на рівні монографічних досліджень, світові класичні нотні твори та інша література замовляється бібліотекою через такі видавництва України як от «Ліра- К», «Патерик», «Кондор», та інші
Разом з тим, в сучасних умовах, наша бібліотека має ряд проблемних аспектів у напрямку комплектування фондів. Найбільша проблема у тому, що в Україні ринок видання музичної літератури та нотних видань дуже обмежений. З цього виникає інша проблема зношеність фонду, яка на сьогодні за скромними підрахунками дорівнює 30-40%, незважаючи на те, що фонд бібліотеки постійно оновлюється та поповнюється

В даний час, на поповнення бібліотечного фонду ми витрачаємо рівно стільки, скільки дозволяє бюджет академії та видавничий ринок музичної літератури України.