Правила прийому до спеціальної музичної школи педагогічної практики

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
ПРИ ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ МУЗИЧНІЙ АКАДЕМІЇ
імені А. В. Нежданової

 1. До школи педпрактики приймаються учні у віці від 5 років, які успішно склали вступні іспити.
 2. Вступні іспити проводяться приймальною комісією з метою виявлення здібностей і проходять у формі творчих завдань, де виявляються: музичний слух і музична пам'ять, ритмічне почуття, емоційна чуйність на музику.
 3. Здібності вступників – слух, ритм, пам'ять оцінюються за 5-ти бальною шкалою, за іншими параметрами робляться відмітки в екзаменаційному листі.
 4. Додатково на вступному іспиті може бути виконано самостійно підготовлений музичний твір на інструменті або голосом.
 5. Переведення та зарахування до школи здійснюється у разі, якщо діти мають документ про навчання в інший музичній школі або школі мистецтв і пройшли прослуховування, а також при наявності місць.
 6. Вступні іспити проводяться з 15 травня по 15 червня та з 1 по 25 вересня поточного року; Заняття в школі починаються в останню неділю вересня.
 7. Протягом року прийом до школи не проводиться. Додатковий набір учнів до школи може бути здійснений після узгодження з керівництвом школи та академії.
 8. Заняття в школі проводяться по неділях з наступних дисциплін:
  підготовче відділення (вік 5-7 років) – сольфеджіо, прослуховування музики, хор;
  1 – 7 класи (вік 7-14років) – сольфеджіо, музична література, хор, театральний клас;
  8 – 10 класи (вік 14-17 років) – теорія музики, гармонія, композиція, хор, вокал.
  В інші дні учні навчаються грі на інструменті під керівництвом студента-практиканта 2 рази на тиждень та отримують консультацію педагогів академії 1 раз на два тижні.
 9. Вокальне відділення школи передбачає заняття з учнями від 16 до 28 років і вивчення предмета «теорія музики».
 10. Учням, що закінчили повний термін навчання та успішно склали випускні іспити, надається Свідоцтво встановленого зразка, що дає право вступу до середніх та вищих спеціальних закладів відповідного профілю.
 11. Документи, що необхідні для прийому до школи педпрактики:
  Заява встановленого зразку;
  Копія свідоцтва про народження;
  Довідка про стан здоров'я.
 12. Зарахування до школи проводиться на підставі рішення приймальної комісії на конкурсній основі.