Докторантура

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
оголошує конкурсний набір
до докторантури
на 2016-2017 навчальний рік

УМОВИ ПРИЙОМУ

 1. До докторантури ОНМА приймаються громадяни України, особи без громадянства, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження. 
 2. Профільні за науковими спеціальностями кафедри у місячний термін з часу отримання документів заслуховують наукові доповіді вступників до докторантури, розглядають розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначають можливість зарахування кожної особи до докторантури. 
 3. Початок навчання в докторантурі – з 1 жовтня 2016 року.

Прийом документів – з 30.08.2016 р. по 12.09.2016 р.

Вступники до докторантури подають на ім’я ректора ОНМА наступні документи:

 • Заява про прийом на ім'я ректора.
 • Особовий листок з обліку кадрів.
 • Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. 
 • Список опублікованих наукових праць.
 • Письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ОНМА імені А.В. Нежданової, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • Копія диплома про вищу освіту.
 • Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома). 
 • Автобіографія.
 • Трудова книжка (завірена копія).
 • Копія паспорта.
 • Копія ідентифікаційного коду.
 • Для чоловіків – копія військового квитка чи приписного посвідчення.
 • 2 фотографії 3х4 см

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидат наук подаються вступником особисто.