Умови конкурсу

Конкурс проводиться за трьома номінаціями:

 1. КАМЕРНІ АНСАМБЛІ: струнні та духові інструменти з фортепіано;
 2. ФОРТЕПІАННІ ДУЕТИ: два фортепіано у чотири руки;
 3. СТРУННІ КВАРТЕТИ: традиційний склад з двох скрипок, альта та віолончелі.

Конкурс проводиться у двох групах:

 • Група І – учні старших класів середніх спеціалізованих музичних шкіл та музичних училищ. 
 • Група ІІ – студенти музичних вузів України.

До участі у кожному ансамблі допускається один концертмейстер-ілюстратор, виключення складає жанр дуету.

Не допускається до участі у конкурсі викладач ансамблю.

Не допускається участь одного виконавця в декількох ансамблях (в межах однієї номінації), у протилежному випадку Оргкомітет залишає за собою право на власний розсуд зняти один із ансамблів, в яких задіяний один і той самий музикант (виключення становлять концертмейстери).

Конкурсні прослуховування проводяться публічно в концертному залі Одеської Національної музичної академії імені А. В. Нежданової в один тур для всіх груп;

 • учасники конкурсу забезпечуються акустичними репетиціями;
 • порядок виступу учасників визначається жеребкуванням, що відбувається в день Відкриття конкурсу;
 • програма учасників конкурсу має відповідати вимогам даного положення;
 • порядок виконання творів учасники конкурсу визначають самостійно;
 • зміни в конкурсній програмі після реєстрації заявки не допускаються;
 • результати конкурсу повідомляються учасникам після закінчення прослуховування, обговорення та голосування журі;
 • рішення журі остаточне і перегляду не підлягає;
 • учасники конкурсу не отримують гонорару як за виступ на конкурсі, так і за будь-яке подальше використання записів та трансляцій цих виступів;
 • оргкомітет конкурсу володіє ексклюзивними правами на реалізацію аудіо-, відеозаписів та трансляцію конкурсних прослуховувань та заключного концерту лавреатів конкурсу;
 • Лавреати конкурсу зобов’язані безкоштовно виступати на заключному концерті конкурсу;
 • в разі відмови конкурсантів від участі у конкурсі (за будь-якої причини), документи не повертаються;
 • анкета, підписана бажаючими прийняти участь у конкурсі, є свідоцтвом згоди зі всіма вищезазначеними умовами;
 • оплата дорожніх витрат, харчування та проживання учасників конкурсу здійснюється за рахунок направляючої сторони або самими учасниками;
 • всі організаційні питання оргкомітет та учасники конкурсу вирішують шляхом телефонних переговорів;

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ КОНКУРСУ

В конкурсній програмі номінації «Камерні ансамблі» мають бути представлені різні стилі камерно-ансамблевої музики: 

 1. Циклічний твір класичного або романтичного стилю.
 2. Твір композитора XX-ХХІ століття.

Загальний час звучання:

 • для групи І – не менше 15 та не більше 20 хвилин;
 • для групи ІІ – не менше 25 та не більше 30 хвилин.

В межах регламенту можливе виконання одного з творів частинами.

В конкурсній програмі номінації «Фортепіанні дуети» мають бути представлені два твори для двох фортепіано романтичного стилю та композитора XX-ХХІ століття.

Виконання напам’ять не є обов’язковим.

Загальний час звучання:

 • для групи І – не менше 12 та не більше 15 хвилин;
 • для групи ІІ – не менше 20 та не більше 25 хвилин.

В конкурсній програмі номінації «Струнні квартети» мають бути представлені два твори різних стилів:

 1. Циклічний твір класичного або романтичного стилю.
 2. Твір композитора XX-ХХІ століття.

Загальний час звучання:

 • для групи І – не менше 15 та не більше 20 хвилин;
 • для групи ІІ –  не менше 25 та не більше 30 хвилин.

В межах регламенту можливе виконання одного з творів частинами.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ  ДОКУМЕНТІВ

Для участі у конкурсі претендент повинен подати заявку; термін подання заявок — до 1 лютого 2014 року. Дата відправлення заявок буде визначатися за поштовим штемпелем.

До заявки додаються

 • копії свідоцтва про народження/паспорта учасників ансамблю;
 • кольорова фотографія ансамблю на електронному носії;
 • творча біографія ансамблю у довільній формі;
 • коротке резюме із зазначенням перемог та назви конкурсів; 
 • довідка з місця навчання із зазначенням спеціальності, факультету, курсу.

Не повний набір документів або документи, що надані пізніше встановленого строку, організаційним комітетом не розглядаються.

Не пізніше 1 березня необхідно підтвердити участь у конкурсі та повідомити  дирекцію електронною поштою про точну дату та час прибуття на конкурс.

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

Переможцям конкурсу, що обійняли перше, друге, третє місця у кожній номінації кожної вікової категорії, присвоюється звання «Лавреат» із врученням диплому та грошові премії.

Преміальний фонд складає 20000 гривень.

Залежно від досягнутих конкурсантами результатів і в межах встановленої суми премій, Журі має право:

 • присудити не всі премії;
 • розділити премії між виконавцями;
 • нагородити учасників спеціальними призами.

Оргкомітет, Журі, спонсори та інші організації мають право встановлювати спеціальні призи й премії учасникам конкурсу. Всі нагороди узгоджуються з Журі. Рішення Журі є остаточними й перегляду не підлягають.

АДРЕСА ДИРЕКЦІЇ КОНКУРСУ

Україна 65023, м. Одеса, вул. Новосельського. 63,
Одеська національна музична академія ім.. А.В. Нежданової
Тел./факс:  (048) 777-37-96, (
048) 726-78-76
Тел.
: (067) 728-55-74
E-mail:
muse@odma.edu.ua
(066) 382-98-60
(096) 749-44-29
(094) 995-75-79
(048) 770 -35-79

Сайт: http://odma.edu.ua