Розподіл обсягів державного замовлення. за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» за спеціалізаціями та Додаток

Український центр оцінювання якості освіти
 
Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти
Міністерство культури України
 
Міністерство освіти і науки України

Розподіл обсягів державного замовлення. за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» за спеціалізаціями та Додаток

Розподіл обсягів державного замовлення за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» за спеціалізаціями
rozpodil_obsiagiv_025_spec_2018_.pdf (567,07 Kb).
Додаток до Розподілу обсягу державного замовлення за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» по спеціалізаціям Оркестрового факультету
rozpodil_obsiagiv_025_spec_2018_dodatok.pdf (140,65 Kb).