Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та наукових кадрів у 2017 році

Український центр оцінювання якості освіти
 
Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти
Міністерство культури України
 
Міністерство освіти і науки України

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та наукових кадрів у 2017 році