Український центр оцінювання якості освіти
 
Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти
Міністерство культури України
 
Міністерство освіти і науки України

Архів

Накази про зарахування на навчання

Списки рекомендованих до зарахування на ОКР«Бакалавр» та ступінь«Магістр»(за державним замовленням та за рахунок коштів фіз. або юр.осіб)

Правила прийому до Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової в 2017 році

Приймальні вимоги зі спеціальних дисциплін для абітурієнтів за ОКР«бакалавр» ОНМА імені А.В.Нежданової

Приймальні вимоги зі спеціальних дисциплін для абітурієнтів за ступенем «магістр» ОНМА імені А.В.Нежданової 

Правила прийому до аспірантури Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової у 2017 році

Приймальні вимоги до аспірантури ОНМА імені А.В.Нежданової за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» на 2017-2018 навчальний рік

Правила прийому до асистентури-стажування Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової у 2017 році

Приймальні вимоги для вступників до асистентури-стажування ОНМА імені А.В.Нежданової на 2017-2018 навчальний рік

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та наукових кадрів у 2017 році

Розподіл бюджетних місць в асистентурі-стажуванні

Вартість навчання за рахунок коштів фізічних або юридичних осіб

Квитанція про сплату за навчання

Оголошення

Розклад проведення творчих конкурсів