Міністерство культури України
 
Міністерство освіти і науки України
 

Обсяг державного замовлення

Обсяг державного замовлення
volume_of_government_order.pdf (27,21 Kb).
Максимальний обсяг та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2019 році
max_amount_of_a_state_order_for_admission.pdf (149,27 Kb).
Обсяг державного замовлення за ступенем «бакалавр»
Volume_of_the_state_order_on_the_degree_of_bachelor.pdf (128,45 Kb).
Обсяг державного замовлення за ступенем «Магистр»
Volume_of_the_state_order_on_the_degree_of_master.pdf (58,12 Kb).