Міністерство культури України
 
Міністерство освіти і науки України
 

Інформація для абітурієнтів 2019 року

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ 2019 РОКУ

1. Терміни проведення вступних іспитів (творчих конкурсів):
Бакалавр:
спеціальність «Музичне мистецтво»
на 1 курс за кошти державного бюджету:
- денна форма навчання – з 4 по 10 липня 2019 року
- заочна форма навчання – з 6 по 12 липня 2019 року

на 1 курс за кошти фізичних/юридичних осіб або на старші курси:
- денна форма навчання – з 12 по 17 липня 2019 року
- заочна форма навчання – з 14 по 19 липня 2019 року

За спеціальністю «Музичне мистецтво» усі абітурієнти складають 2 творчі конкурси:
1. Спеціальність (фах)
2. Колоквіум

За спеціальністю «Культурологія» вступні фахові випробування (на старші курси)
з 5 по 26 липня 2019 року.

Магістр:
(за усіма спеціалізаціями)
За кошти державного бюджету та за кошти фізичних/юридичних осіб:
- з 26 по 30 червня 2019 року
Екзамени:
1. Спеціальність (фах)
2. Іноземна мова

Аспірантура:
1, 5, 10 липня 2019 року

Асистентура-стажування:
1, 3 липня 2019 року

Підготовче відділення:
14 липня 2019 року