Додатки до правил прийому до ОНМА імені А.В. Нежданової

Додаток №1

Додаток №2

Додаток №3

Додаток №4

Додаток №5

Додаток №6