Міністерство культури України
 
Міністерство освіти і науки України
 

Консультації

Консультація з іноземної мови для вступників до наукової аспірантури та асистентури-стажування
Consultation_on_a_foreign_language_2019.pdf (26,9 Kb).
Розклад консультацій викладачів кафедри загального та спеціалізованого фортепіано (колоквіум)
department_of_general_and_specialized_piano_(colloquium).pdf (77,97 Kb).
Розклад консультацій викладачів кафедри хорового диригування
department_of_choral_conducting_2019.pdf (120,07 Kb).
Розклад консультацій кафедри струнних інструментів
Schedule_of_Consultations_Chair_of_String_Instruments.pdf (141,13 Kb).
Консультації викладачів кафедри теорії музики та композиції, історії музики та музичної етнографії
Department_of_Music_and_Composition_Theory_History_of_Music_and_Music_Ethnography.pdf (115,31 Kb).
Консультації для абітурієнтів кафедри спеціального фортепіано
Consultations_for_entrants_of_the_special_piano_department.pdf (84,58 Kb).
Розклад консультацій кафедра народних інструментів
Schedule_of_Consultations_of_the_Department_of_Folk_Instruments.pdf (81,87 Kb).
Консультації кафедри сольного співу
Consultations_of_the_Department_of_Solo_Singing.pdf (35,21 Kb).
Кафедра духових та ударних інструментів
Chair_of_wind_and_percussion_instruments_2019.pdf (88,04 Kb).