Український центр оцінювання якості освіти
 
Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти
Міністерство культури України
 
Міністерство освіти і науки України

Абітурієнтам

Наказ про зарахування на денну форму навчання (на контрактній основі) на 2018-2019 навчальний рік на 1 курс Підготовчого відділення

Список рекомендованих до зарахування на Підготовче відділення

Накази про зарахування на навчання

Списки рекомендованих до зарахування на ОКР«Бакалавр» та ступінь«Магістр»

Квитанція про сплату за навчання

Результати вступних іспитів за ступенем «Магістр». Спеціалізація «Культурологія»

Результати вступних іспитів за ступенем «Бакалавр». Спеціалізація «Культурологія». Старші курси

Результати творчих випробувань за ступенем «Бакалавр». Сесія №3 (Сольфеджіо/Гармонія). Заочна форма навчання

Результати творчих випробувань за ступенем «Бакалавр». Сесія №3 (Сольфеджіо/Гармонія). Денна форма навчання

Результати творчих випробувань за ступенем «Бакалавр». Сесія №2 (Колоквіум). Заочна форма навчання

Результати творчих випробувань за ступенем «Бакалавр». Сесія №2 (Колоквіум). Денна форма навчання

Результати вступних іспитів з іноземної мови за ступенем «бакалавр» (Іноземні студенти)

Результати творчих випробувань за ступенем «бакалавр». Сесія №1. Заочна форма навчання

Результати творчих випробувань за ступенем «бакалавр». Сесія №1 (Фах). Денна форма навчання

Розподіл обсягів державного замовлення. за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» за спеціалізаціями та Додаток

Розподіл обсягів державного замовлення за ступенем «магістр» спеціальність 025 «Музичне мистецтво» за спеціалізаціями

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та наукових кадрів у 2018 році

Правила прийому

Зміни до Правил прийому

Додаток зі змінами до Правил прийому

Програмні вимоги творчих конкурсів

Критерії оцінювання знань для вступників

Положення про Приймальну комісію

Положення про Апеляційну комісію

Строки прийому заяв, документів та проведення вступних випробувань

Інструкція щодо роботи з системою подання заяв в електронній формі

Консультації

Розклад вступних іспитів

Списки абітурієнтів, допущених до участі в конкурсному відборі на освітній ступінь «бакалавр»

Приймальні вимоги до аспірантури ОНМА імені А.В.Нежданової за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» на 2018-2019 навчальний рік

Зміни до Правил прийому на навчання до аспірантури Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової у 2018 році

Приймальні вимоги для вступників до асистентури-стажування ОНМА імені А.В.Нежданової на 2018-2019 навчальний рік

Інфограмма для вступників до магістратури за спеціальністю 034 «Культурологія»

Вартість навчання за рахунок коштів фізічних або юридичних осіб

Оголошення