Міністерство освіти і науки України
 
 
Міністерство культури, молоді та спорту України
 
Вступна кампанія 2020

Положення про організацію освітнього процесу

Положення «Про конкурсну комiсiю ОНМА iм. А.В. Нежданово'ї»

Додаток до Положення про організацію освітнього процесу

Положення про творчу аспiрантуру

Положення про забезпечення якості освіти

Положення про Силабус

Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів та науково-педагогічних працівників

Положення про академічну доброчесність

Положення про науково-методичну раду

Кодекс академічної доброчесності Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової

Положення про поселення та проживання у гуртожитку ОНМА ім.А.В. Нежданової

Кодекс корпоративної культури Одеської Національної Музичної Академії імені А. В. Нежданової від 11.12.2019

Положення про оцінювання знань студентів та семестровий контроль від 11.12.2019

Положення про критерії оцінювання науково-методичної, науково-дослідної та творчої діяльності науково-педагогічних (педагогічних) праців

Положення про сертифікат 2019

Положення про асистентуру-стажування

Положення про аспірантуру 2019

Положення про відділ аспірантури та докторантури

Положення про відділ роботи з іноземними студентами

Положення про докторантуру 2019

Положення про здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (поза аспірантурою) (оновлене)

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію навчально-методичної роботи на підготовчому відділенні кафедри сольного співу

Положення про здійснення виробничої практики студентами

Положення про здійснення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

Положення про кафедри

Положення про навчальний спортивно-оздоровчий табір ”Романтика” студентів і викладачів

Положення про навчальну лабораторію історії музики

Положення про оцінювання знань студентів та семестровий контроль

Положення про педагогічну практику студентів

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про перездачу на вищий бал оцінки з предметів навчального плану

Положення про порядок вибору вибіркових дисциплін навчального плану

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про порядок призначення та виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення студентам

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про порядок та створення екзаменаційних комісій

Положення про призначення іменних стипендій студентам

Положення про прийом, розподіл та навчання учнів іноземних громадян підготовчих відділень ВНЗ

Положення про присвоення вчених звань Приват-професор, Приват-доцент

Положення про проведення атестації концертмейстерів та про атестаційну комісію

Положення про студентське науково-творче товариство

Положення про факультет

Положення про школу педпрактики студентів

Правила призначення академічних та соціальних стипендій в ОНМА імені А.В.Нежданової

Права студентів

Положення про надання матеріальної допомоги студентам ОНМА ім.А.В. Нежданової