Міністерство культури України
 
Міністерство освіти і науки України
 

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про асистентуру-стажування

Положення про аспірантуру (оновлене)

Положення про відділ аспірантури та докторантури

Положення про відділ роботи з іноземними студентами

Положення про докторантуру (оновлене)

Положення про здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (поза аспірантурою) (оновлене)

Положення про організацію навчального процесу

Положення про організацію навчально-методичної роботи на підготовчому відділенні кафедри сольного співу

Положення про здійснення виробничої практики студентами

Положення про здійснення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

Положення про кафедри

Положення про навчальний спортивно-оздоровчий табір ”Романтика” студентів і викладачів

Положення про навчальну лабораторію історії музики

Положення про оцінювання знань студентів та семестровий контроль

Положення про педагогічну практику студентів

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про перездачу на вищий бал оцінки з предметів навчального плану

Положення про порядок вибору вибіркових дисциплін навчального плану

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про порядок призначення та виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення студентам

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про порядок та створення екзаменаційних комісій

Положення про призначення іменних стипендій студентам

Положення про прийом, розподіл та навчання учнів іноземних громадян підготовчих відділень ВНЗ

Положення про присвоення вчених звань Приват-професор, Приват-доцент

Положення про проведення атестації концертмейстерів та про атестаційну комісію

Положення про проведення концертної практики студентів

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)

Положення про студентське науково-творче товариство

Положення про факультет

Положення про школу педпрактики студентів

Правила призначення академічних та соціальних стипендій в ОНМА імені А.В.Нежданової

Права студентів

Положення про надання матеріальної допомоги студентам ОНМА ім.А.В. Нежданової

Положення про поселення та проживання у гуртожитку ОНМА ім.А.В. Нежданової